Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

BUKO Pharma-Kamapgne

Identifikační číslo v rejstříku: 88556632719-16
Datum registrace: 7.12.09 12:11:25

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.11.14 13:32:47
Datum poslední roční aktualizace je 17.11.14 9:53:47


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: BUKO Pharma-Kamapgne
Zkratka: BUKO
Právní forma gemeinnütziger Verein
Internetové stránky: http://www.bukopharma.de

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Hedwig Diekwisch
Funkce: Geschäftsführerin

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Hedwig Diekwisch
Funkce: Geschäftsführerin

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: August-Bebel-Str. 62  62
Poštovní přihrádka: 33602
33602 Bielefeld
NĚMECKO
Telefon: (+49) 52160550
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: - Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 30
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • BRAZÍLIE
 • INDIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • UGANDA
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 292 442
z toho veřejné financování: 131 950
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 73 950
- z místních či regionálních zdrojů: 58 000
z toho ostatní zdroje: 160 492
- dary: 141 492
- členské příspěvky: 19 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.