Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

BUKO Pharma-Kamapgne

Identifikační číslo v rejstříku: 88556632719-16
Datum registrace: 07/12/2009 12:11:25

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/12/2014 14:33:32
Datum poslední roční aktualizace je: 17/11/2014 09:53:47

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

BUKO Pharma-Kamapgne

BUKO

gemeinnütziger Verein

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

August-Bebel-Str. 62
Poštovní přihrádka: 33602
33602 Bielefeld
NĚMECKO

(+49) 52160550

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

paní  Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Cíle a úkoly

- Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti

Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

30

 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • BRAZÍLIE
 • INDIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • UGANDA

HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

292 442 €

131 950 €

 €

 €

73 950 €

58 000 €

160 492 €

141 492 €

19 000 €

< 50 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.