Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

BUKO Pharma-Kamapgne

Identifikační číslo v rejstříku: 88556632719-16
Datum registrace: 07/12/2009 12:11:25

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/04/2015 11:53:06
Datum poslední roční aktualizace je: 16/04/2015 11:51:49
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 16/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

BUKO Pharma-Kamapgne

BUKO

gemeinnütziger Verein

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

August-Bebel-Str. 62
Poštovní přihrádka: 33602
33602 Bielefeld
NĚMECKO

(+49) 52160550

    Osoba s právní odpovědností

paní  Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Cíle a úkoly

- Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Arzneimittelforschungspolitik
GAVI

Wissenschaftliche Recherche zu Arzneimittelversorgung und Arzneimittelforschung sowie Publikation der Ergebnisse mittels zahlreicher Medien, Vorträgen und Straßentheateraufführungen


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2   75%: 2   50%: 2   25%: 1

7

4,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

30

 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • BRAZÍLIE
 • INDIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • UGANDA

HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

287 527 €

117 768 €

16 768 €

Youth in Action Programme

 €

30 000 €

71 000 €

169 759 €

151 163 €

18 596 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.