Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

International Alliance of Patients' Organizations

Identifikačné číslo v Registri: 88461097114-36
Dátum registrácie: 10/11/2011 12:24:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/10/2014 09:12:45
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/10/2014 09:12:45

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

International Alliance of Patients' Organizations

IAPO

Charity

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

East Road, 49-51
N1 6AH London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 20 7250 8280

(+44) 20 7250 8285

info@iapo.org.uk

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Joanna Groves

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Joanna Groves

CEO

    Ciele a poslanie

IAPO is a unique global alliance representing patients of all nationalities across all disease areas and promoting patient-centred healthcare around the world.

Our members are patients' organizations working at the international, regional, national and local levels to represent and support patients, their families and carers. A patient is a person with any chronic disease, illness, syndrome, impairment or disability.

IAPO's vision is that patients throughout the world are at the centre of healthcare.

IAPO's mission is to help build patient-centred healthcare worldwide by:

Realizing active partnerships with patients' organizations, maximizing their impact through capacity building
Advocating internationally with a strong patients' voice on relevant aspects of healthcare policy, with the aim of influencing international, regional and national health agendas and policies
Building cross-sector alliances and working collaboratively with like-minded medical and health professionals, policy makers, academics, researchers and industry representatives

svetovej

    Činnosti

Involved in Pharmacoepidemiological Research on Outcomes pf Theraputics by a European Consortium (PROTECT) Project
Involved in EMA Patients and Consumers Working Party
Involved in EMA Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
Involved in IMI Get Real project

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

16

9 Governing Board Members and 7 Staff

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Verejné zdravie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

244

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • AFGANISTAN
 • ARGENTÍNA
 • AUSTRÁLIA
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČILE
 • ČÍNA
 • EGYPT
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • GRUZÍNSKO
 • GUATEMALA
 • HONGKONG
 • INDIA
 • IZRAEL
 • JAPONSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • JUŽNÁ KÓREA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KEŇA
 • KOLUMBIA
 • KOSTARIKA
 • LIBÉRIA
 • MALAWI
 • MAROKO
 • NIGÉRIA
 • NOVÝ ZÉLAND
 • PAKISTAN
 • PERU
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SALVÁDOR
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • SRÍ LANKA
 • TAIWAN – ČÍNSKÁ REPUBLIKA
 • THAJSKO
 • TURECKO
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • VENEZUELA
 • ZAMBIA

In official relations with the World Health Organization
Special Consultative Status with UN ECOSOC
Official partnership with the World Health Professionals Alliance (WHPA)
Memorandums of Understanding with the International Hospital Federation (IHF)and the European Patients Forum (EPF)
Member of the Council of Europe’s Committee of Experts on specific topics related to counterfeit medical products and related crimes
Supporting partner of the WHO Network of Health Promoting Hospitals and Migrant Friendly Hospitals
Member of the informal Steering Group for Patients for Patient Safety, WHO World Alliance for Patient Safety and PFPS Collaborating Organization
Member of Health Policy Forum of the European Commission
Member of Health First Europe (multi-stakeholder medical technology coalition) and represented on the Steering Group
Member of the Medical Technology Group (multi-stakeholder medical technology coalition in the UK)

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

726 522 €

 €

 €

 €

 €

 €

726 522 €

 €

17 793 €

409 840 €

290 736 €

8 153 €

Figures above in US$.

More information can be found at hhtp://www.iapo.org.uk/finances

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.