Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

International Alliance of Patients' Organizations

Identifikačné číslo v Registri: 88461097114-36
Dátum registrácie: 10.11.2011 12:24:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.10.2013 17:35:59
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.10.2013 17:35:59


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: International Alliance of Patients' Organizations
Skratka: IAPO
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.patientsorganizations.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Joanna Groves
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Joanna Groves
Funkcia: CEO

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: East Road  49-51
N1 6AH London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 20 7250 8280
Fax: (+44) 20 7250 8285
Ďalšie kontaktné údaje: info@patientsorganizations.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: IAPO is a unique global alliance representing patients of all nationalities across all disease areas and promoting patient-centred healthcare around the world.

Our members are patients' organizations working at the international, regional, national and local levels to represent and support patients, their families and carers. A patient is a person with any chronic disease, illness, syndrome, impairment or disability.

IAPO's vision is that patients throughout the world are at the centre of healthcare.

IAPO's mission is to help build patient-centred healthcare worldwide by:

Realizing active partnerships with patients' organizations, maximizing their impact through capacity building
Advocating internationally with a strong patients' voice on relevant aspects of healthcare policy, with the aim of influencing international, regional and national health agendas and policies
Building cross-sector alliances and working collaboratively with like-minded medical and health professionals, policy makers, academics, researchers and industry representatives
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 16
Doplňujúce údaje: 9 Governing Board Members and 7 Staff

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Involved in Pharmacoepidemiological Research on Outcomes pf Theraputics by a European Consortium (PROTECT) Project
Involved in EMA Patients and Consumers Working Party
Involved in IMI Get Real project

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Verejné zdravie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 218
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

 • AFGANISTAN
 • ARGENTÍNA
 • AUSTRÁLIA
 • BANGLADÉŠ
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČÍNA
 • EGYPT
 • GHANA
 • GRUZÍNSKO
 • GUATEMALA
 • HONGKONG
 • INDIA
 • IZRAEL
 • JAPONSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • LIBÉRIA
 • MALAWI
 • MAROKO
 • NIGÉRIA
 • NOVÝ ZÉLAND
 • PAKISTAN
 • PERU
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SALVÁDOR
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • SRBSKO
 • SRÍ LANKA
 • TAIWAN – ČÍNSKÁ REPUBLIKA
 • TURECKO
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • VENEZUELA
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
In official relations with the World Health Organization Official partnership with the World Health Professionals Alliance (WHPA)
Memorandums of Understanding with the International Hospital Federation (IHF)and the European Patients Forum (EPF)
Member of the Council of Europe’s Committee of Experts on specific topics related to counterfeit medical products and related crimes
Supporting partner of the WHO Network of Health Promoting Hospitals and Migrant Friendly Hospitals
Member of Alliance for Health and the Future, a ‘think and do tank’ helping society to address ageing and longevity
Member of the informal Steering Group for Patients for Patient Safety, WHO World Alliance for Patient Safety and PFPS Collaborating Organization
Member of the Board and of the Advisory Committee of experts of the European Health Forum Gastein
Member of Health Policy Forum of the European Commission
Member of Health First Europe (multi-stakeholder medical technology coalition) and represented on the Steering Group
Member of the Medical Technology Group (multi-stakeholder medical technology coalition in the UK)
Member of UN-NGO Health Committee

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 12/2010
Celkový rozpočet: 784 320
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 784 320
- dary:
- členské: 15 023
Healthcare Industry Partners : 500 000
Project funding : 78 424
Global Patients Congress 2010 : 185 259
In-kind support : 5 614
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Figures above in US$.

More information can be found at hhtp://www.patientsorganizations.org/finances

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.