Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

International Alliance of Patients' Organizations

Numer identyfikacyjny w rejestrze 88461097114-36
Data rejestracji: 11-11-10 12:24:10

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-30 17:35:59
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-30 17:35:59


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: International Alliance of Patients' Organizations
Nazwa skrócona: IAPO
Status prawny: Association
Strona internetowa: http://www.patientsorganizations.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Joanna Groves
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Joanna Groves
Pełniona funkcja: CEO

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: East Road  49-51
N1 6AH London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 20 7250 8280
Numer faksu: (+44) 20 7250 8285
Inne dane kontaktowe: info@patientsorganizations.org

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: IAPO is a unique global alliance representing patients of all nationalities across all disease areas and promoting patient-centred healthcare around the world.

Our members are patients' organizations working at the international, regional, national and local levels to represent and support patients, their families and carers. A patient is a person with any chronic disease, illness, syndrome, impairment or disability.

IAPO's vision is that patients throughout the world are at the centre of healthcare.

IAPO's mission is to help build patient-centred healthcare worldwide by:

Realizing active partnerships with patients' organizations, maximizing their impact through capacity building
Advocating internationally with a strong patients' voice on relevant aspects of healthcare policy, with the aim of influencing international, regional and national health agendas and policies
Building cross-sector alliances and working collaboratively with like-minded medical and health professionals, policy makers, academics, researchers and industry representatives
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 16
Informacje uzupełniające: 9 Governing Board Members and 7 Staff

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Involved in Pharmacoepidemiological Research on Outcomes pf Theraputics by a European Consortium (PROTECT) Project
Involved in EMA Patients and Consumers Working Party
Involved in IMI Get Real project

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 218
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CHORWACJA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • AFGANISTAN
 • ARGENTYNA
 • AUSTRALIA
 • BANGLADESZ
 • CHINY
 • EGIPT
 • GHANA
 • GRUZJA
 • GWATEMALA
 • HONGKONG
 • INDIE
 • IZRAEL
 • JAPONIA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • LIBERIA
 • MACEDONIA (BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII)
 • MALAWI
 • MAROKO
 • NIGERIA
 • NOWA ZELANDIA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
 • ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA)
 • SALWADOR
 • SERBIA
 • SRI LANKA
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • TAJWAN (REPUBLIKA CHIŃSKA)
 • TURCJA
 • UGANDA
 • UKRAINA
 • WENEZUELA
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
In official relations with the World Health Organization Official partnership with the World Health Professionals Alliance (WHPA)
Memorandums of Understanding with the International Hospital Federation (IHF)and the European Patients Forum (EPF)
Member of the Council of Europe’s Committee of Experts on specific topics related to counterfeit medical products and related crimes
Supporting partner of the WHO Network of Health Promoting Hospitals and Migrant Friendly Hospitals
Member of Alliance for Health and the Future, a ‘think and do tank’ helping society to address ageing and longevity
Member of the informal Steering Group for Patients for Patient Safety, WHO World Alliance for Patient Safety and PFPS Collaborating Organization
Member of the Board and of the Advisory Committee of experts of the European Health Forum Gastein
Member of Health Policy Forum of the European Commission
Member of Health First Europe (multi-stakeholder medical technology coalition) and represented on the Steering Group
Member of the Medical Technology Group (multi-stakeholder medical technology coalition in the UK)
Member of UN-NGO Health Committee

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2010 - 12/2010
Budżet ogólny: 784 320
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 784 320
- darowizny:
- składki członkowskie: 15 023
Healthcare Industry Partners : 500 000
Project funding : 78 424
Global Patients Congress 2010 : 185 259
In-kind support : 5 614
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Figures above in US$.

More information can be found at hhtp://www.patientsorganizations.org/finances

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.