Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

International Alliance of Patients' Organizations

Identifikavimo numeris Registre: 88461097114-36
Registracijos data: 11.11.10 12.24.10

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.30 17.35.59
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.30 17.35.59


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: International Alliance of Patients' Organizations
Akronimas: IAPO
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.patientsorganizations.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Joanna Groves
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Joanna Groves
Pareigos: CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: East Road  49-51
N1 6AH London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 20 7250 8280
Faksas: (+44) 20 7250 8285
Papildoma kontaktinė informacija: info@patientsorganizations.org

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: IAPO is a unique global alliance representing patients of all nationalities across all disease areas and promoting patient-centred healthcare around the world.

Our members are patients' organizations working at the international, regional, national and local levels to represent and support patients, their families and carers. A patient is a person with any chronic disease, illness, syndrome, impairment or disability.

IAPO's vision is that patients throughout the world are at the centre of healthcare.

IAPO's mission is to help build patient-centred healthcare worldwide by:

Realizing active partnerships with patients' organizations, maximizing their impact through capacity building
Advocating internationally with a strong patients' voice on relevant aspects of healthcare policy, with the aim of influencing international, regional and national health agendas and policies
Building cross-sector alliances and working collaboratively with like-minded medical and health professionals, policy makers, academics, researchers and industry representatives
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 16
Papildoma informacija: 9 Governing Board Members and 7 Staff

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Involved in Pharmacoepidemiological Research on Outcomes pf Theraputics by a European Consortium (PROTECT) Project
Involved in EMA Patients and Consumers Working Party
Involved in IMI Get Real project

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 218
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • AFGANISTANAS
 • ARGENTINA
 • AUSTRALIJA
 • BANGLADEŠAS
 • EGIPTAS
 • GANA
 • GRUZIJA
 • GVATEMALA
 • HONKONGAS
 • INDIJA
 • IZRAELIS
 • JAPONIJA
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KAMERŪNAS
 • KANADA
 • KINIJA
 • LIBERIJA
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • MALAVIS
 • MAROKAS
 • NAUJOJI ZELANDIJA
 • NIGERIJA
 • PAKISTANAS
 • PERU
 • PIETŲ AFRIKA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • SALVADORAS
 • SERBIJA
 • ŠRI LANKA
 • TAIVANAS (KINIJOS RESPUBLIKA)
 • TURKIJA
 • UGANDA
 • UKRAINA
 • VENESUELA
 • ZAMBIJA
 • ZIMBABVĖ
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
In official relations with the World Health Organization Official partnership with the World Health Professionals Alliance (WHPA)
Memorandums of Understanding with the International Hospital Federation (IHF)and the European Patients Forum (EPF)
Member of the Council of Europe’s Committee of Experts on specific topics related to counterfeit medical products and related crimes
Supporting partner of the WHO Network of Health Promoting Hospitals and Migrant Friendly Hospitals
Member of Alliance for Health and the Future, a ‘think and do tank’ helping society to address ageing and longevity
Member of the informal Steering Group for Patients for Patient Safety, WHO World Alliance for Patient Safety and PFPS Collaborating Organization
Member of the Board and of the Advisory Committee of experts of the European Health Forum Gastein
Member of Health Policy Forum of the European Commission
Member of Health First Europe (multi-stakeholder medical technology coalition) and represented on the Steering Group
Member of the Medical Technology Group (multi-stakeholder medical technology coalition in the UK)
Member of UN-NGO Health Committee

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2010 - 12/2010
Bendras biudžetas: 784 320
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 784 320
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 15 023
Healthcare Industry Partners : 500 000
Project funding : 78 424
Global Patients Congress 2010 : 185 259
In-kind support : 5 614
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Figures above in US$.

More information can be found at hhtp://www.patientsorganizations.org/finances

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.