Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Euroheat & Power

Identifikavimo numeris Registre: 88457577025-19
Registracijos data: 11.10.26 11.41.06

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.29 09.21.55
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.29 09.21.55


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Euroheat & Power
Akronimas: EHP
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.euroheat.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Voss Paul
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Piel Eloi
Pareigos: Head of Policy & European Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Cours Saint Michel  30 E
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 27402110
Faksas: (+32) 27402119
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Euroheat&Power unites the District Heating and Cooling sector in Europe and beyond. The association promotes the advantages of combined heat & power and district heating & cooling, advocates for renewable energy sources uptake and the efficient use of primary energies, and coordinates European wide activities for the benefit of technological innovation, environmental awareness and for the continuing growth of the DHC sector.

The organization follows all related European energy policies.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 10
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Krzysztof Laskowski 14.9.3 15.9.1
Ingo Wagner 14.9.16 15.9.12

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- SET-Plan, Smart Cities, Covenant of Mayors
- Energy Efficiency Directive
- Renewable Energy Directive
- Emissions Trading Directive
- Energy Taxation Directive
- European research policies (DHC+ Technology Platform and RHC Platform)
- European projects (Ecoheat4cities, Solar District Heating Take-Off, ecoheat4eu)

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
- RHC Platform

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.