Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Euroheat & Power

Identifikavimo numeris Registre: 88457577025-19
Registracijos data: 26/10/2011 11:41:06

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 15:35:49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 15:35:49
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Euroheat & Power

EHP

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Cours Saint Michel, 30A
Box E
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 27402110

    Teisiškai atsakingas asmuo

Voss Paul

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Piel Eloi

Head of Policy & European Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Euroheat&Power unites the District Heating and Cooling sector in Europe and beyond. The association promotes the advantages of combined heat & power and district heating & cooling, advocates for renewable energy sources uptake and the efficient use of primary energies, and coordinates European wide activities for the benefit of technological innovation, environmental awareness and for the continuing growth of the DHC sector.

The organization follows all related European energy policies.

  • Europos
  • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

-


 

Non

Non

Non

Non

Non

- SET-Plan, Smart Cities, Covenant of Mayors
- Energy Efficiency Directive
- Renewable Energy Directive
- Emissions Trading Directive
- Energy Taxation Directive
- European research policies (DHC+ Technology Platform and RHC Platform)
- European projects (Ecoheat4cities, Solar District Heating Take-Off, ecoheat4eu)

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3  

3

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Krzysztof Laskowski 03/09/2014 01/09/2015
Ingo Wagner 16/09/2014 12/09/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

- RHC Platform

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.