Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.

Identitātes numurs Reģistrā: 88403261302-20
Reģistrācijas datums: 09.5.3 09:45:38

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.2 09:37:35
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.2 09:37:35


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.
Akronīms: AGFW
Juridiskais statuss: eingetragener Verein
Tīmekļa vietne: http://www.agfw.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Werner R. Lutsch
Amats Geschäftsführer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Stephan Orita
Amats Referent

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Stresemannallee  30
Frankfurt am Main 60596
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+4969) 63041
Faksa numurs: (+4969) 6304391
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Als Verband der Fernwärmeversorger und der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vertritt der AGFW über 450 Versorgungsunternehmen (regional und kommunal), Contractoren sowie Industriebetriebe der Branche aus Deutschland und Europa. Mit Fernwärme werden beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland um 13% des Wohnraumwärmebedarfs abgedeckt. In der öffentlichen Fernwärmeversorgung Deutschlands werden über 80% der Wärme aus KWK mit einem steigenden Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen abgedeckt. Damit können allein in Deutschland ca. 10 Mio. t Kohlendioxid eingespart werden.

Der AGFW hat die Aufgabe, die Versorgung mit Wärme und Kälte und den Ausbau von KWK zu fördern. Zu diesem Zweck beschäftigt er sich mit den technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen der Erzeugung, Verteilung und Anwendung von Fernwärme und -kälte sowie mit Fragen der Rationalisierung von Vorgängen und Abläufen im Fernwärme- und -kälteversorgungsbereich und vertritt den Wirtschaftszweig gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Behörden. Die Behandlung von Fragen der Erzeugung von Fernwärme und -kälte erfasst insbesondere Belange der KWK. Der AGFW vereint Versorgungsunternehmen, die Dritte gewerblich mit Wärme und/oder Kälte auf der Grundlage eines Vertrages versorgen, Unternehmen die KWK-Anlagen betreiben, Energiedienstleister und Unternehmen, die mit der Planung, Entwicklung und Herstellung von Wärme-/Kälteerzeugungsanlagen und -verteilungsanlagen sowie KWK-Anlagen befasst sind – nicht nur in dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Ziel ist dabei die Sicherstellung eines optimalen Know-how-Transfers zu allen fernwärme- und -kälterelevanten Fragen sowie bei der Erzeugung mit besonderem Schwerpunkt auf der KWK.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Der AGFW ist auch auf europäischer Ebene in allen Bereichen aktiv, welche die Belange von Fernwärme und -kälte und KWK betreffen. Die aktuell bearbeiteten Themen können der Webseite des AGFW unter http://www.agfw.de entnommen werden.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Der AGFW ist Mitglied bei Euroheat & Power.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 100000  € un < 150000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.