Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ballsbridge University & Board of Quality Standards)

Identifikačné číslo v Registri: 88360978162-56
Dátum registrácie: 24.2.2012 19:42:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.2.2014 0:23:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.2.2014 0:23:09


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ballsbridge University & Board of Quality Standards)
Skratka: BQS
Právna forma: Private university& professional association
Internetová stránka: http://www.acedu.org

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  idahosa Prof.Dr.charles
Funkcia: chairman BQS

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  idahosa  Prof.Dr.charles
Funkcia: chairman BQS

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: old street nancy whitiker house 7
roseau roseau
DOMINIKA
Telefónne číslo: (+7) 4487697
Fax: (+7) 4483511
Ďalšie kontaktné údaje: All correspondence and calls should be directed to the europe address .

Europe contact address

Ballsbridge University & Board of Quality Standards
Europe trustee and committee member
44 college manor
Dundalk
Co.louth
Tel.00353858240599

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To provide and promote long life learning globally
To provide quality professional memberships to professionals
To provide quality assurance advocacy globally
To provide higher education qualification to learners
To provide quality curriculum accreditation
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Main initiative was issues on quality education to adults
Issues of professional bodies for adults
Global research on public research and governance

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Spotrebitelia
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 4
Počet členských organizácií: 4
Členské organizácie (Počet členov) :
 • institute of chartered professionals (70 Členovia)
 • board of quality standards committee (60 Členovia)
 • international quality institute for higher education (45 Členovia)
 • fellowship of MBAs (20 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • GRÉCKO
 • ÍRSKO
 • MALTA
 • RAKÚSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 • BANGLADÉŠ
 • EGYPT
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IZRAEL
 • LÍBYA
 • NIGÉRIA
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
our organization also belongs to international quality institute for higher education .

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 01/2013
Celkový rozpočet: 2 500
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 2 500
- dary: 2 500
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.