Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Ballsbridge University & Board of Quality Standards)

Identifikavimo numeris Registre: 88360978162-56
Registracijos data: 12.2.24 19.42.36

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.5 00.23.09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.5 00.23.09


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Ballsbridge University & Board of Quality Standards)
Akronimas: BQS
Teisinis statusas: Private university& professional association
Svetainė: http://www.acedu.org

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Akademinės institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: idahosa Prof.Dr.charles
Pareigos: chairman BQS

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: idahosa  Prof.Dr.charles
Pareigos: chairman BQS

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: old street nancy whitiker house 7
roseau roseau
DOMINIKA
Telefono numeris: (+7) 4487697
Faksas: (+7) 4483511
Papildoma kontaktinė informacija: All correspondence and calls should be directed to the europe address .

Europe contact address

Ballsbridge University & Board of Quality Standards
Europe trustee and committee member
44 college manor
Dundalk
Co.louth
Tel.00353858240599

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: To provide and promote long life learning globally
To provide quality professional memberships to professionals
To provide quality assurance advocacy globally
To provide higher education qualification to learners
To provide quality curriculum accreditation
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Main initiative was issues on quality education to adults
Issues of professional bodies for adults
Global research on public research and governance

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Švietimas
 • Vartotojai

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 4
Narių organizacijų skaičius: 4
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • institute of chartered professionals (70 Nariai)
 • board of quality standards committee (60 Nariai)
 • international quality institute for higher education (45 Nariai)
 • fellowship of MBAs (20 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • GRAIKIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • MALTA

 • BANGLADEŠAS
 • EGIPTAS
 • FILIPINAI
 • GANA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IZRAELIS
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • LIBIJA
 • NIGERIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
our organization also belongs to international quality institute for higher education .

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Bendras biudžetas: 2 500
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 2 500
- dovanotos lėšos: 2 500
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.