Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Ballsbridge University & Board of Quality Standards)

Tunnistenumero rekisterissä: 88360978162-56
Rekisteröintipäivä: 24.2.2012 19:42:36

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.2.2014 0:23:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.2.2014 0:23:09


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Ballsbridge University & Board of Quality Standards)
Lyhenne: BQS
Organisaation oikeudellinen muoto: Private university& professional association
Internet-osoite: http://www.acedu.org

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Akateemiset laitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: idahosa Prof.Dr.charles
Tehtävä organisaatiossa: chairman BQS

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: idahosa  Prof.Dr.charles
Tehtävä organisaatiossa: chairman BQS

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: old street nancy whitiker house 7
roseau roseau
DOMINICA
Puhelinnumero: (+7) 4487697
Faksinumero: (+7) 4483511
Muita yhteystietoja: All correspondence and calls should be directed to the europe address .

Europe contact address

Ballsbridge University & Board of Quality Standards
Europe trustee and committee member
44 college manor
Dundalk
Co.louth
Tel.00353858240599

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To provide and promote long life learning globally
To provide quality professional memberships to professionals
To provide quality assurance advocacy globally
To provide higher education qualification to learners
To provide quality curriculum accreditation
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Main initiative was issues on quality education to adults
Issues of professional bodies for adults
Global research on public research and governance

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • institute of chartered professionals (70 edunvalvojaa)
 • board of quality standards committee (60 edunvalvojaa)
 • international quality institute for higher education (45 edunvalvojaa)
 • fellowship of MBAs (20 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • IRLANTI
 • ITÄVALTA
 • KREIKKA
 • MALTA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • BANGLADESH
 • EGYPTI
 • FILIPPIINIT
 • GHANA
 • INDONESIA
 • INTIA
 • ISRAEL
 • LIBYA
 • NIGERIA
 • VENÄJÄ
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
our organization also belongs to international quality institute for higher education .

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 01/2013
Kokonaisbudjetti: 2 500
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 2 500
- lahjoitukset ja avustukset: 2 500
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.