Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Ballsbridge University & Board of Quality Standards)

Tunnusnumber registris: 88360978162-56
Registreerimise kuupäev: 24.02.12 19:42:36

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.02.14 0:23:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.02.14 0:23:09


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Ballsbridge University & Board of Quality Standards)
Akronüüm: BQS
Õiguslik vorm: Private university& professional association
Veebisait: http://www.acedu.org

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Akadeemilised asutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: idahosa Prof.Dr.charles
Ametikoht: chairman BQS

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: idahosa  Prof.Dr.charles
Ametikoht: chairman BQS

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 7 old street nancy whitiker house
roseau roseau
DOMINICA
Telefoninumber: (+7) 4487697
Faks: (+7) 4483511
Muud kontaktandmed: All correspondence and calls should be directed to the europe address .

Europe contact address

Ballsbridge University & Board of Quality Standards
Europe trustee and committee member
44 college manor
Dundalk
Co.louth
Tel.00353858240599

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To provide and promote long life learning globally
To provide quality professional memberships to professionals
To provide quality assurance advocacy globally
To provide higher education qualification to learners
To provide quality curriculum accreditation
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Main initiative was issues on quality education to adults
Issues of professional bodies for adults
Global research on public research and governance

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Tarbijad
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 4
Liikmesorganisatsioonide arv: 4
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • institute of chartered professionals (70 liiget)
 • board of quality standards committee (60 liiget)
 • international quality institute for higher education (45 liiget)
 • fellowship of MBAs (20 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • IIRIMAA
 • KREEKA
 • MALTA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • BANGLADESH
 • EGIPTUS
 • FILIPIINID
 • GHANA
 • IISRAEL
 • INDIA
 • INDONEESIA
 • LIIBÜA
 • NIGEERIA
 • VENEMAA FÖDERATSIOON
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
our organization also belongs to international quality institute for higher education .

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 01/2013
Üldeelarve: 2 500
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 2 500
- annetused: 2 500
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.