Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

DETIC asbl cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles, produits et mastics

Tunnusnumber registris: 88313621970-65
Registreerimise kuupäev: 8.07.09 12:31:58

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.07.14 16:21:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.07.14 16:21:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: DETIC asbl cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles, produits et mastics
Akronüüm: DETIC
Õiguslik vorm: Association Sans But Lucratif
Veebisait: http://www.detic.be

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Françoise Van Tiggelen
Ametikoht: Secrétaire générale

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Françoise Van Tiggelen
Ametikoht: secrétaire générale

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 0417656462 boulevard Auguste Reyers, 80 Diamant Building
1030 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32 02) 238 97 52
Faks: (+32 02) 230 82 88
Muud kontaktandmed: deuxième site web, destiné aux entreprises:
www.detic-enterprises.be

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: En plus d'un service collectif et individuel de soutien à ses membres, l'association a pour but de défendre et de promouvoir tant en Belgique qu'à l'étranger les intérêts industriels, économiques, commerciaux, scientifiques et sociaux de ses membres, notamment par l'organisation de relations entre eux, par la représentation de ceux-ci auprès des pouvoirs publics et auprès des organisations professionnelles nationales et internationales. Elle a en conséquence pour mission d'étudier, d'organiser et de poursuivre toutes les réalisations destinées à assurer son but.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Promotion et défense des intérêts des entreprises du secteur

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
DETIC est membre des organisations suivantes:
AISE, association européenne de la savonnerie et des produits d'entretien, AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 15a 1160 Auderghem,
Cosmetics Europe, fédération européenne de l'industrie des cosmétiques,AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 40 1160 Auderghem
Cesio, Comité européen des agents de surface et de leurs intermédiairs organiques, avenue van Nieuwenhuyse, 4 bte 1 1160 Auderghem
FEA, fédération européenne des aérosols, AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 15a, 1160 Auderghem,
FEICA, fédération européenne des industries des colles et adhésifs, avenue van Nieuwenhuyse,6 1160 Auderghem,
essenscia, fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, ASBL, boulevard Auguste Reyers, 80 1030 Bruxelles
SRBCC, Société royale belge des chimistes cosmétologues, ASBL, Dorekensstraat, 13 1750 Sint Martens-Lennik
Etitex, rue Montoyer 24 bte 14 1000 Bruxelles

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.