Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

DETIC asbl cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles, produits et mastics

Identifikační číslo v rejstříku: 88313621970-65
Datum registrace: 08/07/2009 12:31:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/07/2014 16:21:05
Datum poslední roční aktualizace je: 11/07/2014 16:21:05

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

DETIC asbl cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles, produits et mastics

DETIC

Association Sans But Lucratif

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

boulevard Auguste Reyers, 80, 0417656462
Diamant Building
1030 Bruxelles
BELGIE

(+32 02) 238 97 52

(+32 02) 230 82 88

deuxième site web, destiné aux entreprises:
www.detic-enterprises.be

    Osoba s právní odpovědností

paní  Françoise Van Tiggelen

Secrétaire générale

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Françoise Van Tiggelen

secrétaire générale

    Cíle a úkoly

En plus d'un service collectif et individuel de soutien à ses membres, l'association a pour but de défendre et de promouvoir tant en Belgique qu'à l'étranger les intérêts industriels, économiques, commerciaux, scientifiques et sociaux de ses membres, notamment par l'organisation de relations entre eux, par la représentation de ceux-ci auprès des pouvoirs publics et auprès des organisations professionnelles nationales et internationales. Elle a en conséquence pour mission d'étudier, d'organiser et de poursuivre toutes les réalisations destinées à assurer son but.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Promotion et défense des intérêts des entreprises du secteur

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

DETIC est membre des organisations suivantes:
AISE, association européenne de la savonnerie et des produits d'entretien, AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 15a 1160 Auderghem,
Cosmetics Europe, fédération européenne de l'industrie des cosmétiques,AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 40 1160 Auderghem
Cesio, Comité européen des agents de surface et de leurs intermédiairs organiques, avenue van Nieuwenhuyse, 4 bte 1 1160 Auderghem
FEA, fédération européenne des aérosols, AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 15a, 1160 Auderghem,
FEICA, fédération européenne des industries des colles et adhésifs, avenue van Nieuwenhuyse,6 1160 Auderghem,
essenscia, fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, ASBL, boulevard Auguste Reyers, 80 1030 Bruxelles
SRBCC, Société royale belge des chimistes cosmétologues, ASBL, Dorekensstraat, 13 1750 Sint Martens-Lennik
Etitex, rue Montoyer 24 bte 14 1000 Bruxelles

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.