Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

DETIC asbl cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles, produits et mastics

Identifikační číslo v rejstříku: 88313621970-65
Datum registrace: 8.7.09 12:31:58

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.7.14 16:21:05
Datum poslední roční aktualizace je 11.7.14 16:21:05


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: DETIC asbl cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles, produits et mastics
Zkratka: DETIC
Právní forma Association Sans But Lucratif
Internetové stránky: http://www.detic.be

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Françoise Van Tiggelen
Funkce: Secrétaire générale

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Françoise Van Tiggelen
Funkce: secrétaire générale

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: boulevard Auguste Reyers, 80 Diamant Building 0417656462
1030 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32 02) 238 97 52
Číslo faxu: (+32 02) 230 82 88
Další kontaktní údaje: deuxième site web, destiné aux entreprises:
www.detic-enterprises.be

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: En plus d'un service collectif et individuel de soutien à ses membres, l'association a pour but de défendre et de promouvoir tant en Belgique qu'à l'étranger les intérêts industriels, économiques, commerciaux, scientifiques et sociaux de ses membres, notamment par l'organisation de relations entre eux, par la représentation de ceux-ci auprès des pouvoirs publics et auprès des organisations professionnelles nationales et internationales. Elle a en conséquence pour mission d'étudier, d'organiser et de poursuivre toutes les réalisations destinées à assurer son but.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Promotion et défense des intérêts des entreprises du secteur

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
DETIC est membre des organisations suivantes:
AISE, association européenne de la savonnerie et des produits d'entretien, AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 15a 1160 Auderghem,
Cosmetics Europe, fédération européenne de l'industrie des cosmétiques,AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 40 1160 Auderghem
Cesio, Comité européen des agents de surface et de leurs intermédiairs organiques, avenue van Nieuwenhuyse, 4 bte 1 1160 Auderghem
FEA, fédération européenne des aérosols, AISBL, avenue Herrmann-Debroux, 15a, 1160 Auderghem,
FEICA, fédération européenne des industries des colles et adhésifs, avenue van Nieuwenhuyse,6 1160 Auderghem,
essenscia, fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, ASBL, boulevard Auguste Reyers, 80 1030 Bruxelles
SRBCC, Société royale belge des chimistes cosmétologues, ASBL, Dorekensstraat, 13 1750 Sint Martens-Lennik
Etitex, rue Montoyer 24 bte 14 1000 Bruxelles

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.