Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Euroclear SA/NV

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 88290282308-75
Data Reġistrazzjoni: 22/09/2009 15:06:05

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/08/2014 18:48:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/08/2014 18:19:36


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Euroclear SA/NV
Akronimu: Euroclear
Statut legali: Belgian Limited Company
Websajt: http://www.euroclear.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Tim Howell
Kariga: Chief Executive

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Paul Symons
Kariga: Head of Public Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Boulevard du roi Albert II 
Brussels 1210
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 0 2 326 1211
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Euroclear group is the world's leading provider of domestic and cross-border settlement and related services for bond, equity, fund and derivative transactions.

User owned and user governed,the Euroclear group includes the International Central Securities Depositary ICSD) Euroclear Bank, based in Brussels, as well as the national Central Securities Depositaries (CSDs) Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden and Euroclear UK & Ireland. In addition the group includes Xtracter.
The total value of securities transactions settled by the Euroclear group is over €540 trillion per annum, while assets held for clients are valued at more than €23 trillion.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Ilse Marie Paula PEETERS 09/10/2014 07/10/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Euroclear aims to ensure that the regulatory environment that supports all aspects of the post-trade industry in Europe is efficient, effective and supports the strategy of the Euroclear Group

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Euroclear Bank and the CSDs within the group are members of the European Central Securities Depositories Association (ECSDA).

Euroclear Bank is a member of Febelfin in Belguim.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.