Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Belgian Entertainment Association

Identifikavimo numeris Registre: 88267013456-85
Registracijos data: 10.4.15 11.40.45

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.22 09.38.04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.22 09.38.04


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Belgian Entertainment Association
Akronimas: BEA
Teisinis statusas: vzw
Svetainė: http://www.belgianentertainment.be/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Olivier Maeterlinck
Pareigos: directeur

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Olivier Maeterlinck
Pareigos: directeur

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Almaplein  3
Pašto dėžutė: 2
1200 Brussel
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 27794174
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: BEA is de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie. De Belgische entertainmentindustrie (games, muziek en video) realiseerde in 2009 een omzet van € 615 miljoen en stelt meer dan 15 000 mensen tewerk.

BEA bundelde in 2008 de krachten van BLISA, BVF en IFPI Belgium, respectievelijk de beroepsfederaties van de Belgische interactieve software- (kortweg games), video- en muziekindustrie om de belangen van de Belgische Entertainmentsector nog beter te verdedigen. BEA verenigt zo meer dan 50 bedrijven actief in de productie en/distributie van games, interactieve software, muziek en video. Samen vertegenwoordigen de leden van BEA bijna 90% van de Belgische entertainmentindustrie.

De opdrachten van BEA zijn:

► het bevorderen van de waarde van muziek, film en games in de samenleving, zowel in het sociaal, economisch als het cultureel leven;

► de bescherming en de verdediging van de belangen van de sectoren in het algemeen en haar leden in het bijzonder;

► het bevorderen van een redelijke toegang tot de markt en het streven naar aangepaste auteurswetten;

► het verstrekken van informatie over de werking van de entertainmentsector in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Olivier Maeterlinck 14.8.26 15.8.19

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Investeren in de productie of distributie van muziek, films en games is dezer dagen een riskante onderneming. Nochtans zijn films, games en muziek nog nooit zo populair en beschikbaar geweest. De producenten moeten dan ook samen hun stem laten horen via een representatieve organisatie die de collectieve belangen van deze branches verdedigen. BEA neemt die taak op zich op verschillende wijzen:

Verdediging sectorbelangen

BEA heeft veelvuldig contact met de overheid op alle niveau’s over diverse zaken in het belang van de entertainment sector en is geassocieerd met UNIZO. BEA ijvert voor een laag BTW tarief, de bescherming van auteursrechten, fiscale stimuli voor investering in creativiteit,… zowel bij nationale als bij Europese instanties.

Informatie voor de leden

BEA kan voor haar leden een beroep doen op de studiedienst van UNIZO, die over een groot aantal materies met betrekking tot het ondernemen (juridisch) advies kan leveren. Verder kan BEA haar leden bijstaan voor advies inzake auteursrechten en naburige rechten.

Marktinformatie

BEA verzamelt informatie over de entertinmentmarkt en verspreid die onder haar leden met inachtname van de wettelijke regelgeving.

Pers en Public relations

BEA informeert publiek en pers over de entertainmentsector en de markt en treedt op als woordvoerder. Tevens draagt zij rechtstreeks of onrechtstreeks bij aan verschillende activiteiten ter promotie van de sector.

Piraterijbestrijding

Om de efficiëntie van de bestrijding van namaak te verhogen heeft BEA een samenwerkingsovereenkomst met BAF (Belgian Anti-piracy Federation) en SABAM. Ze zijn actief in de bestrijding van games-, film- en muziekpiraterij, zowel on- als offline en dit uitsluitend voor het repertoire van aangesloten leden. Het bespaart de leden veel tijd en kosten.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Informacinė visuomenė
  • Kultūra
  • Vartotojai

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
BEA is lid van UNIZO,IFPI, IVF en ISFE

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.