Navigációs útvonal

További eszközök    A nyilvántartott profilja

Belgian Entertainment Association

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 88267013456-85
Regisztráció időpontja: 15/04/2010 11:40:45

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 30/03/2015 09:33:38
Az utolsó éves frissítés időpontja: 30/03/2015 09:33:38
Következő aktualizálás határideje: 30/03/2016

    Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Belgian Entertainment Association

BEA

vzw

    Regisztrációs kategória

II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai szervezetek

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek

    Elérhetőségek

Almaplein, 3
Postafiók: 2
Brussel 1200
BELGIUM

(+32) 27794174

    Jogilag felelős személy

Olivier Maeterlinck

directeur

    Az uniós kapcsolatokért felelős személy

Olivier Maeterlinck

directeur

    Célkitűzések és küldetés

BEA is de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie. De Belgische entertainmentindustrie (games, muziek en video) realiseerde in 2009 een omzet van € 615 miljoen en stelt meer dan 15 000 mensen tewerk.

BEA bundelde in 2008 de krachten van BLISA, BVF en IFPI Belgium, respectievelijk de beroepsfederaties van de Belgische interactieve software- (kortweg games), video- en muziekindustrie om de belangen van de Belgische Entertainmentsector nog beter te verdedigen. BEA verenigt zo meer dan 50 bedrijven actief in de productie en/distributie van games, interactieve software, muziek en video. Samen vertegenwoordigen de leden van BEA bijna 90% van de Belgische entertainmentindustrie.

De opdrachten van BEA zijn:

► het bevorderen van de waarde van muziek, film en games in de samenleving, zowel in het sociaal, economisch als het cultureel leven;

► de bescherming en de verdediging van de belangen van de sectoren in het algemeen en haar leden in het bijzonder;

► het bevorderen van een redelijke toegang tot de markt en het streven naar aangepaste auteurswetten;

► het verstrekken van informatie over de werking van de entertainmentsector in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

országos

    A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek

Digital agenda,
Digital single market
Creative industries


 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Investeren in de productie of distributie van muziek, films en games is dezer dagen een riskante onderneming. Nochtans zijn films, games en muziek nog nooit zo populair en beschikbaar geweest. De producenten moeten dan ook samen hun stem laten horen via een representatieve organisatie die de collectieve belangen van deze branches verdedigen. BEA neemt die taak op zich op verschillende wijzen:

Verdediging sectorbelangen

BEA heeft veelvuldig contact met de overheid op alle niveau’s over diverse zaken in het belang van de entertainment sector en is geassocieerd met UNIZO. BEA ijvert voor een laag BTW tarief, de bescherming van auteursrechten, fiscale stimuli voor investering in creativiteit,… zowel bij nationale als bij Europese instanties.

Informatie voor de leden

BEA kan voor haar leden een beroep doen op de studiedienst van UNIZO, die over een groot aantal materies met betrekking tot het ondernemen (juridisch) advies kan leveren. Verder kan BEA haar leden bijstaan voor advies inzake auteursrechten en naburige rechten.

Marktinformatie

BEA verzamelt informatie over de entertinmentmarkt en verspreid die onder haar leden met inachtname van de wettelijke regelgeving.

Pers en Public relations

BEA informeert publiek en pers over de entertainmentsector en de markt en treedt op als woordvoerder. Tevens draagt zij rechtstreeks of onrechtstreeks bij aan verschillende activiteiten ter promotie van de sector.

Piraterijbestrijding

Om de efficiëntie van de bestrijding van namaak te verhogen heeft BEA een samenwerkingsovereenkomst met BAF (Belgian Anti-piracy Federation) en SABAM. Ze zijn actief in de bestrijding van games-, film- en muziekpiraterij, zowel on- als offline en dit uitsluitend voor het repertoire van aangesloten leden. Het bespaart de leden veel tijd en kosten.

    A fent ismertetett tevékenységekben részt vevő személyek száma

100%: 5  

5

5

    Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Olivier Maeterlinck 26/08/2014 19/08/2015

    Érdekeltségi területek

  • Audiovizuális és médiapolitika
  • Fogyasztóvédelem
  • Információs társadalom
  • Kultúra

    Tagság és részvétel

BEA is lid van UNIZO,IFPI, IVF en ISFE

    Pénzügyi adatok

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

A szervezet nem kapott pénzügyi támogatást az EU intézményeitől a legutóbb lezárt üzleti év folyamán.

    Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.