Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Belgian Entertainment Association

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 88267013456-85
Regisztráció időpontja: 2010.04.15. 11:40:45

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.04.22. 9:38:04
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.04.22. 9:38:04


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Belgian Entertainment Association
Rövidítés: BEA
Jogi forma: vzw
Honlap: http://www.belgianentertainment.be/

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Olivier Maeterlinck
Beosztás: directeur

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Olivier Maeterlinck
Beosztás: directeur

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Almaplein  3
Postafiók: 2
Brussel 1200
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 27794174
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: BEA is de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie. De Belgische entertainmentindustrie (games, muziek en video) realiseerde in 2009 een omzet van € 615 miljoen en stelt meer dan 15 000 mensen tewerk.

BEA bundelde in 2008 de krachten van BLISA, BVF en IFPI Belgium, respectievelijk de beroepsfederaties van de Belgische interactieve software- (kortweg games), video- en muziekindustrie om de belangen van de Belgische Entertainmentsector nog beter te verdedigen. BEA verenigt zo meer dan 50 bedrijven actief in de productie en/distributie van games, interactieve software, muziek en video. Samen vertegenwoordigen de leden van BEA bijna 90% van de Belgische entertainmentindustrie.

De opdrachten van BEA zijn:

► het bevorderen van de waarde van muziek, film en games in de samenleving, zowel in het sociaal, economisch als het cultureel leven;

► de bescherming en de verdediging van de belangen van de sectoren in het algemeen en haar leden in het bijzonder;

► het bevorderen van een redelijke toegang tot de markt en het streven naar aangepaste auteurswetten;

► het verstrekken van informatie over de werking van de entertainmentsector in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
  • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 2
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Olivier Maeterlinck 2014.08.26. 2015.08.19.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Investeren in de productie of distributie van muziek, films en games is dezer dagen een riskante onderneming. Nochtans zijn films, games en muziek nog nooit zo populair en beschikbaar geweest. De producenten moeten dan ook samen hun stem laten horen via een representatieve organisatie die de collectieve belangen van deze branches verdedigen. BEA neemt die taak op zich op verschillende wijzen:

Verdediging sectorbelangen

BEA heeft veelvuldig contact met de overheid op alle niveau’s over diverse zaken in het belang van de entertainment sector en is geassocieerd met UNIZO. BEA ijvert voor een laag BTW tarief, de bescherming van auteursrechten, fiscale stimuli voor investering in creativiteit,… zowel bij nationale als bij Europese instanties.

Informatie voor de leden

BEA kan voor haar leden een beroep doen op de studiedienst van UNIZO, die over een groot aantal materies met betrekking tot het ondernemen (juridisch) advies kan leveren. Verder kan BEA haar leden bijstaan voor advies inzake auteursrechten en naburige rechten.

Marktinformatie

BEA verzamelt informatie over de entertinmentmarkt en verspreid die onder haar leden met inachtname van de wettelijke regelgeving.

Pers en Public relations

BEA informeert publiek en pers over de entertainmentsector en de markt en treedt op als woordvoerder. Tevens draagt zij rechtstreeks of onrechtstreeks bij aan verschillende activiteiten ter promotie van de sector.

Piraterijbestrijding

Om de efficiëntie van de bestrijding van namaak te verhogen heeft BEA een samenwerkingsovereenkomst met BAF (Belgian Anti-piracy Federation) en SABAM. Ze zijn actief in de bestrijding van games-, film- en muziekpiraterij, zowel on- als offline en dit uitsluitend voor het repertoire van aangesloten leden. Het bespaart de leden veel tijd en kosten.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
  • Audiovizuális és médiapolitika
  • Fogyasztóvédelem
  • Információs társadalom
  • Kultúra

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
BEA is lid van UNIZO,IFPI, IVF en ISFE

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.