Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Lobbying et Stratégies

Id-nummer i registret: 88266639050-65
Registreringsdag: 2012-06-26 15:44:30

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-13 10:47:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-13 10:47:38


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Lobbying et Stratégies
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Profession libérale
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thierry Coste
Befattning: Lobbyiste

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Thierry Coste
Befattning: Lobbyiste

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue de Varenne  90 bis
75007 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 153595310
Fax: (+33) 153595315
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Le cabinet de lobbying dont je suis le fondateur a été créé en 1994 à Paris sur la base d’un statut de profession libérale. J’interviens depuis cette période auprès de nombreux ministères ainsi qu’à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour de nombreux clients industriels, syndicats professionnels ou associations nationales.
Ma demande au niveau européen est plus spécifique, car seuls trois de mes clients ont à ce jour des demandes permanentes en matière de représentation européenne.
En premier lieu, il s’agit de la Fédération Nationale des Chasseurs qui est l’organisation associative française qui est en charge de missions de service public pour la gestion de la chasse et de la faune sauvage. Elle regroupe les 1,3 million de chasseurs de France dans le cadre d’une adhésion obligatoire, et ses missions sont fixées par la loi. La FNC est l’interlocuteur unique des pouvoirs publics français dans ce secteur d’activité. L’organisation française est adhérente à la Fédération Européenne des Associations de Chasseurs (FACE) avec qui je travaille de façon régulière auprès des Parlementaires Européens. Au niveau national, je suis en charge des relations avec le Parlement et les Cabinets ministériels depuis 1994.
En second lieu, il s’agit de la Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection des milieux aquatiques qui est l’organisation associative française qui est en charge de missions de service public pour la gestion de la pêche et des milieux aquatiques. Elle regroupe les 1,5 million de pêcheurs avec une adhésion obligatoire et ses missions sont fixées par la loi. La FNPF est l’interlocuteur unique des pouvoirs publics français dans ce secteur. Au niveau national, je suis chargé des relations avec le Parlement et avec le Gouvernement depuis 2011.
En troisième lieu, je réalise des missions ponctuelles pour le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) qui est le seul syndicat professionnel qui regroupe les vétérinaires installés en profession libérale.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Thierry Coste 2014-01-16 2015-01-14

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


directive Armes européenne

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Fédération Nationale des Chasseurs

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Faible activité européenne au cours de l'année 2011 et au premier semestre 2012

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.