Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

InterRecherche S.P.R.L.

Tunnistenumero rekisterissä: 88245551633-86
Rekisteröintipäivä: 4.5.2009 14:10:01

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.4.2014 15:33:56
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.4.2014 15:33:56


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: InterRecherche S.P.R.L.
Lyhenne: InterRecherche
Organisaation oikeudellinen muoto: SPRL
Internet-osoite: http://www.interrecherche.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Stefan Zickgraf
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer/Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Stefan Zickgraf
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer/Managing Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Vanderlinden  126
1030 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 028082106
Faksinumero: (+32) 028082105
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: InterRecherche S.P.R.L. specializes in public procurement consulting, project management and coordination, funding advice, legislative monitoring and interest representation on behalf of its clients.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja The managing directors are based in Belgium and Germany.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Stefan Zickgraf 29.10.2013 25.10.2014
Frederic Maas 11.7.2014 8.7.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


European Projects and Programmes, energy efficiency, transport legislation and data protection legislation.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 200000  € - < 250000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • EVME
 • BDIU
 • FENCA
 • WKW Finanzdienstleister
 • BVMW
 • CEA-PME
 • Concilius

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

InterRecherche does not directly receive revenue from procurement and grants but advises and supports clients that do so.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.