Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

InterRecherche S.P.R.L.

Tunnistenumero rekisterissä: 88245551633-86
Rekisteröintipäivä: 04/05/2009 14:10:01

Tietoja päivitetty viimeksi: 04/02/2015 16:35:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 04/02/2015 16:35:23
Päivitettävä viimeistään: 04/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

InterRecherche S.P.R.L.

InterRecherche

SPRL

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Konsulttitoimistot

    Yhteystiedot

Rue Vanderlinden, 126
1030 Bruxelles
BELGIA

(+32) 028082106

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Stefan Zickgraf

Geschäftsführer/Managing Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Stefan Zickgraf

Geschäftsführer/Managing Director

    Tavoitteet ja tehtävät

InterRecherche S.P.R.L. specializes in public procurement consulting, project management and coordination, funding advice, legislative monitoring and interest representation on behalf of its clients.

euroopanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

- EU energy legislation (energy efficiency, distribution)

- EU transport legislation (ITS, alternative fuels)

InterRecherche is support certain clients regarding European Projects but does not appear itself in such projects.


 

En

En

En

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 0   25%: 2

2

0,5

The managing directors are based in Belgium and Germany.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Frederic Maas 11/07/2014 08/07/2015

    Intressialueet

 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € - < 99 999 €

>= 100 000 € - < 499 999 €

 • Europäischer Verband mittelständischer Unternehmen
 • EVME

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

InterRecherche does not directly receive revenue from procurement and grants but advises and supports clients that do so.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.