Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

InterRecherche S.P.R.L.

Tunnusnumber registris: 88245551633-86
Registreerimise kuupäev: 4.05.09 14:10:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.04.14 15:33:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.04.14 15:33:56


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: InterRecherche S.P.R.L.
Akronüüm: InterRecherche
Õiguslik vorm: SPRL
Veebisait: http://www.interrecherche.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefan Zickgraf
Ametikoht: Geschäftsführer/Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefan Zickgraf
Ametikoht: Geschäftsführer/Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 126 Rue Vanderlinden 
1030 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 028082106
Faks: (+32) 028082105
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: InterRecherche S.P.R.L. specializes in public procurement consulting, project management and coordination, funding advice, legislative monitoring and interest representation on behalf of its clients.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave: The managing directors are based in Belgium and Germany.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Stefan Zickgraf 29.10.13 25.10.14
Frederic Maas 11.07.14 8.07.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


European Projects and Programmes, energy efficiency, transport legislation and data protection legislation.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 200000  € ja < 250000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • EVME
 • BDIU
 • FENCA
 • WKW Finanzdienstleister
 • BVMW
 • CEA-PME
 • Concilius

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

InterRecherche does not directly receive revenue from procurement and grants but advises and supports clients that do so.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.