Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

InterRecherche S.P.R.L.

Tunnusnumber registris: 88245551633-86
Registreerimise kuupäev: 04/05/2009 14:10:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/04/2015 16:13:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 04/02/2015 16:35:23
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 04/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

InterRecherche S.P.R.L.

InterRecherche

SPRL

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Rue Vanderlinden, 126
1030 Bruxelles
BELGIA

(+32) 028082106

    Juriidiliselt vastutav isik

Stefan Zickgraf

Geschäftsführer/Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Stefan Zickgraf

Geschäftsführer/Managing Director

    Eesmärgid ja ülesanded

InterRecherche S.P.R.L. specializes in public procurement consulting, project management and coordination, funding advice, legislative monitoring and interest representation on behalf of its clients.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- EU energy legislation (energy efficiency, distribution)

- EU transport legislation (ITS, alternative fuels)

InterRecherche supports certain clients regarding European Projects but does not appear itself in such projects.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 0   25%: 2

2

0,5

The managing directors are based in Belgium and Germany.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Society of European Affairs Professionals (Stefan Zickgraf).

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € ja < 99 999 €

>= 100 000 € ja < 499 999 €

 • Europäischer Verband mittelständischer Unternehmen
 • Concilius AG

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

InterRecherche does not directly receive revenue from procurement and grants but advises and supports clients that do so.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.