Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Nonviolent Radical Party Transnational Transparty

Tunnusnumber registris: 88206897526-65
Registreerimise kuupäev: 22.12.11 17:50:47

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.12.13 10:51:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.12.13 10:51:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Nonviolent Radical Party Transnational Transparty
Akronüüm: NRPTT
Õiguslik vorm: NGO
Veebisait: http://www.radicalparty.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Maurizio Turco
Ametikoht: Treasurer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Matteo Angioli
Ametikoht: Member of the General Council

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 76 Via di Torre Argentina 
00186 Rome
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 0668979221
Faks: (+39) 0668210375
Muud kontaktandmed: Brussels office

"Brussels Antenna of the Radical Party"
Rue du Pépin 54
B-1000 Bruxelles
Belgio

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Nonviolent Radical Party, transnational and transparty is an NGO with Consultative Status at the UN ECOSOC since 1995, which brings together citizens, parliamentarians and members of government with various national and political backgrounds who intend to achieve, through nonviolent Gandhian methods, a number of concrete objectives aimed at creating an effective body of international law with respect for individuals and the affirmation of democracy and freedom throughout the world.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Organisation of meetings and demonstration on:

- European federalism
- international justice (with special attention to the ICC)
- advocacy of human rights defenders using nonviolence
- female genital mutilation
- scientific research
- anticipated directives and euthanasia

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 1 392
Liikmesorganisatsioonide arv: 9
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • non c'è pace senza giustizia (1 liiget)
 • lega internazionale antiproibizionista (2 liiget)
 • esperanto radikala asocio (2 liiget)
 • certi diritti (2 liiget)
 • anticlericale.net (2 liiget)
 • radicali italiani (2 liiget)
 • associazione luca coscioni (2 liiget)
 • nessuno tocchi caino (2 liiget)
 • lista pannella (2 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 11/2011
Üldeelarve: 1 515 500
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 1 515 500
- annetused:
- liikmemaksud: 644 475
contributi di associazioni : 871 025
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.