Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Centre for Transport and Energy

Numer identyfikacyjny w rejestrze 88183887439-50
Data rejestracji: 11-12-14 17:02:20

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-18 15:12:34
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-18 15:12:34


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Centre for Transport and Energy
Nazwa skrócona: CDE
Status prawny: NGO
Strona internetowa: http://cde.ecn.cz/english.shtml

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Ondrej Pasek
Pełniona funkcja: director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Ondrej Pasek
Pełniona funkcja: climate and energy campaigner

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Na Rozcesti  6
19000 Praha 9
CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
Numer telefonu: (+420) 274822150
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Centre for Transport and Energy is a non-profit non-governmental organisation founded in 2000 that focuses on the environmental impacts of transportation and energy production, especially on the Earth´s climate. We see our goal in building and reinforcing a wide platform of groups and individuals who are interested in work towards sustainable transport and energy future.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Education and awareness raising about climate change and its impacts
Organising information exchange among NGOs and international co-operation and networking
Promoting energy efficiency and renewable sources of energy
Preparation of expert studies

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • sieci transeuropejskie

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 5
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
The Centre is a member of networks of Czech environmental NGOs Green Circle and Transport Federation and one of the founding members of the platform of Czech environmental and development NGOs Climate Coalition. Our activity is not confined to the borders of the Czech Republic, we also participate actively in international networks: CEE Bankwatch Network (a network of environmental NGOs monitoring the activities of international financial institutions in the CEE region) and Climate Action Network Europe.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Budżet ogólny: 39 000
w tym środki publiczne: 37 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 37 000
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 2 000
- darowizny: 2 000
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
etický kodex Zeleného kruhu