Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Centre for Transport and Energy

Identifikavimo numeris Registre: 88183887439-50
Registracijos data: 14/12/2011 17:02:20

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 18:32:00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 18:32:00
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Centre for Transport and Energy

CDE

NGO

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Na Rozcesti, 6
19000 Praha 9
ČEKIJOS RESPUBLIKA

(+420) 274822150

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ondrej Pasek

director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ondrej Pasek

climate and energy campaigner

    Tikslai ir uždaviniai

Centre for Transport and Energy is a non-profit non-governmental organisation founded in 2000 that focuses on the environmental impacts of transportation and energy production, especially on the Earth´s climate. We see our goal in building and reinforcing a wide platform of groups and individuals who are interested in work towards sustainable transport and energy future.

  • Europos
  • pasaulinio
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Energy Union
EED
EU ETS

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni“
EHP-CZ02-OV-1-051-01-2014

Non-State Actors and Local Authorities in Development EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI


 

Non

Non

Non

Non

Non

Education and awareness raising about climate change and its impacts
Organising information exchange among NGOs and international co-operation and networking
Promoting energy efficiency and renewable sources of energy
Preparation of expert studies

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Regioninė politika
  • Transeuropiniai tinklai
  • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

5

  • ČEKIJOS RESPUBLIKA

The Centre is a member of networks of Czech environmental NGOs Green Circle and Transport Federation and one of the founding members of the platform of Czech environmental and development NGOs Climate Coalition. Our activity is not confined to the borders of the Czech Republic, we also participate actively in international networks: CEE Bankwatch Network (a network of environmental NGOs monitoring the activities of international financial institutions in the CEE region) and Climate Action Network Europe.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

57 000 €

37 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

20 000 €

20 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
etický kodex Zeleného kruhu