Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Union Nationale de l'Initiative Syndicale Libre

Tunnistenumero rekisterissä: 88146646767-02
Rekisteröintipäivä: 23.9.2011 10:43:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.9.2013 8:43:20
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.9.2013 8:43:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Union Nationale de l'Initiative Syndicale Libre
Lyhenne: UNIS-LIBRE
Organisaation oikeudellinen muoto: Syndicat
Internet-osoite: http://www.unislibre.com/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammattiliitot ja -yhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Elkhayate Mohammed Hamid
Tehtävä organisaatiossa: Secrétaire Général

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Mohammed Elkhayate
Tehtävä organisaatiossa: Secrétaire Général

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: avenue d'Argenteuil  299
92270 Bois Colombes
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 647112124
Faksinumero: (+33) 169383455
Muita yhteystietoja: Coordonnée de Notre Coordination au Maroc,

Immeuble Saada N° 529
Rabat Centre

Rabat Maroc

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Unis-Libre, représente les travailleurs migrant du sud de l’Europe Il travaille en faveur de l’égalité des droits économiques, sociaux et culturels des Travailleurs étrangers. Elle coordonne et met en œuvre des actions d’accompagnement des personnes concourant au vivre ensemble. Ces activités, menées dans plusieurs pays et régions, comprennent des actions socialisantes et notamment l'accompagnement.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 390
Lisätietoja - Cloques pour les travailleurs migrant du sud de l’Europe

- Accompagnement des travailleurs migrants pour la restitution de leurs problèmes administratifs

- Plusieurs actions de sensibilisation des sociétés Européennes de la condition des travailleurs migrant

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Plusieurs actions de sensibilisation des sociétés Européennes de la condition des travailleurs migrant
dans les pays :

France, Belgique, Hollande, Luxembourg, Italie, Espagne

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Humanitaarinen apu
 • Kulttuuri
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 01/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Nous fonctionnons grâce aux cotisations de nos membres, et de quelques dont manuels de personnes physique.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant