Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Union Nationale de l'Initiative Syndicale Libre

Identifikační číslo v rejstříku: 88146646767-02
Datum registrace: 23.9.11 10:43:45

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.9.13 8:43:20
Datum poslední roční aktualizace je 10.9.13 8:43:20


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Union Nationale de l'Initiative Syndicale Libre
Zkratka: UNIS-LIBRE
Právní forma Syndicat
Internetové stránky: http://www.unislibre.com/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: odborové svazy

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Elkhayate Mohammed Hamid
Funkce: Secrétaire Général

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Mohammed Elkhayate
Funkce: Secrétaire Général

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: avenue d'Argenteuil  299
92270 Bois Colombes
FRANCIE
Telefon: (+33) 647112124
Číslo faxu: (+33) 169383455
Další kontaktní údaje: Coordonnée de Notre Coordination au Maroc,

Immeuble Saada N° 529
Rabat Centre

Rabat Maroc

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Unis-Libre, représente les travailleurs migrant du sud de l’Europe Il travaille en faveur de l’égalité des droits économiques, sociaux et culturels des Travailleurs étrangers. Elle coordonne et met en œuvre des actions d’accompagnement des personnes concourant au vivre ensemble. Ces activités, menées dans plusieurs pays et régions, comprennent des actions socialisantes et notamment l'accompagnement.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 390
Doplňující informace: - Cloques pour les travailleurs migrant du sud de l’Europe

- Accompagnement des travailleurs migrants pour la restitution de leurs problèmes administratifs

- Plusieurs actions de sensibilisation des sociétés Européennes de la condition des travailleurs migrant

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Plusieurs actions de sensibilisation des sociétés Européennes de la condition des travailleurs migrant
dans les pays :

France, Belgique, Hollande, Luxembourg, Italie, Espagne

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Spravedlnost a základní práva
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 01/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Nous fonctionnons grâce aux cotisations de nos membres, et de quelques dont manuels de personnes physique.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant