Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Naturefriends International

Identifikavimo numeris Registre: 88140777010-24
Registracijos data: 25/10/2011 11:20:05

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/10/2014 10:24:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/10/2014 10:24:04

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Naturefriends International

NFI

non-profit association

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Diefenbachgasse, 36
A-1150 Vienna
AUSTRIJA

(+43) 1 892 38 77

(+43) 1 812 97 89

EU Policy Office
Rue d'Edimbourg 26
B-1050 Brussels
Tel:+32 2 893 10 56

    Teisiškai atsakingas asmuo

Christian Baumgartner

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Seda Orhan (Defranceschi)

Head of Brussels Office

    Tikslai ir uždaviniai

NFI is an umbrella organisation of Naturefriends with 500’000 members in approximately 50member and/or partner organisations throughout the globe, the Naturefriends movement – which was founded in 1895 – is one of the largest non-governmental organisations (NGOs) worldwide. Our members are active in local groups and are represented in regional, national and federal associations.

Environmental protection and social justice are the causes espoused by the Naturefriends movement, which is global in character and democratic in structure. The focus of Naturefriends activities is on designing and implementing sustainability schemes for the environment and for the society at regional, national and international level. Naturefriends stand for

*tourism and leisure activities that are socially equitable and in tune with nature
*the protection, preservation and dynamic interpretation of our natural and cultural heritage
*the promotion of sustainable mobility as a contribution to climate protection

Naturefriends champion:

nature interpretation: Inspiring people to connect with and to preserve the natural environment and to introduce them to biodiversity have been major concerns of the Naturefriends movement from its very inception.
respectful sustainable tourism:Naturefriends advocate a socially, culturally and ecologically benign development of tourism.
climate protection:Naturefriends are actively engaged in environment and climate protection, organising pertinent campaigns and projects.
sustainable regional development: Naturefriends activities are designed to support regions in opting for sustainable tourism.
political commitment: Naturefriends are engaged in lobbying and educational activities as well as in intensive networking with a view to popularising issues relating to the environment, to the climate and to social policy at regional, national and international level.
worldwide solidarity: Naturefriends put in train intercultural projects and encounters and demand fair and respectful behaviour vis-à-vis all people, irrespective of their ethnicity, sex or religious beliefs.

 • Europos
 • pasaulinio

    Veikla

During this period, Seda Orhan Defranceschi and Christian Baumgartner have had contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy development and decision-making processes of the European institutions ( including meetings, sending position papers and advocacy letters):

Sustainable Development in general and regional development: EU Strategy for the Danube Region, upcoming EU Strategy for the Alpine Region

Sustainable Tourism: EU Tourism Policy and initiatives

Climate Change: EU action for fighting climate change; EU climate and energy policies; tourism policies including support for sustainable transport

Energy: Exit from nuclear energy in Europe; support for renewable energies and energy savings and efficiency; environmental, social and health risks of shale gas and fracking

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Kultūra
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

27

Naturefriends Austria(150000),
Naturefriends Belgium-Flanders(3900),
Union Francophone “Les Amis de la Nature(2000),
Naturefriends Germany(85000),
Naturefriends Finnland(2000),
Naturefriends Danemark(100),
Naturefriends France(12000),
Naturefriends Greece(750),
Naturefriends Italy(2000),
Naturefriends Netherlands(30000),
Naturefriends Romania(150),
Naturefriends Hungary(15000),
Naturefriends Czech Republic(5000),
Naturefriends Cyprus(250),
Young Naturefriends IYNF(22),
Naturefriends Togo(2500),
Naturefriends Senegal(23850),
Naturefriends Slovakia(3000),
Naturefriends Switzerland(25000),
Naturefriends Sweden(250),
Naturefriends Sudtirol(750),
Naturefriends Lihuania(250),
Naturefriends Portugal(250),
Naturefriends USA(1200),
Naturefriends Cameroon(1250),
Naturefriends Mali(1000),
Naturefriends Burkina Faso(1000)

 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA
 • BURKINA FASAS
 • GAMBIJA
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • SENEGALAS
 • ŠVEICARIJA
 • TOGAS

Green10, EEB, VISIT - Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism,Danube Competence Centre (DCC, EARTH Network for Sustainable Tourism, TEN Tourism Network

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  10/2014

828 978 €

571 678 €

 €

199 809 €

222 402 €

149 467 €

257 300 €

1 000 €

256 300 €

< 50 000  €

We support the improvement of the current register with giving the names of individual lobbyists and providing precise and comparable financial information on lobbying.we believe that this register fails basic transparency standards and does not provide EU lobbying transparency. For a start, to provide real transparency, the register should be mandatory rather than voluntary .

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.