Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Naturefriends International

Идентификационен номер в Регистъра: 88140777010-24
Дата на регистрация: 11-10-25 11:20:05

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-9-30 11:13:44
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-30 11:13:44


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Naturefriends International
Инициали: NFI
Правен статут: non-profit association
Уебсайт: http://www.nf-int.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Christian Baumgartner
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Seda Orhan (Defranceschi)
Длъжност: Head of Brussels Office

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Diefenbachgasse  36
A-1150 Vienna
АВСТРИЯ
Телефонен номер: (+43) 1 892 38 77
Факс: (+43) 1 812 97 89
Друга информация за връзка: EU Policy Office
Rue d'Edimbourg 26
B-1050 Brussels
Tel:+32 2 893 10 56

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: NFI is an umbrella organisation of Naturefriends with 500’000 members in approximately 50member and/or partner organisations throughout the globe, the Naturefriends movement – which was founded in 1895 – is one of the largest non-governmental organisations (NGOs) worldwide. Our members are active in local groups and are represented in regional, national and federal associations.

Environmental protection and social justice are the causes espoused by the Naturefriends movement, which is global in character and democratic in structure. The focus of Naturefriends activities is on designing and implementing sustainability schemes for the environment and for the society at regional, national and international level. Naturefriends stand for

*tourism and leisure activities that are socially equitable and in tune with nature
*the protection, preservation and dynamic interpretation of our natural and cultural heritage
*the promotion of sustainable mobility as a contribution to climate protection

Naturefriends champion:

nature interpretation: Inspiring people to connect with and to preserve the natural environment and to introduce them to biodiversity have been major concerns of the Naturefriends movement from its very inception.
respectful sustainable tourism:Naturefriends advocate a socially, culturally and ecologically benign development of tourism.
climate protection:Naturefriends are actively engaged in environment and climate protection, organising pertinent campaigns and projects.
sustainable regional development: Naturefriends activities are designed to support regions in opting for sustainable tourism.
political commitment: Naturefriends are engaged in lobbying and educational activities as well as in intensive networking with a view to popularising issues relating to the environment, to the climate and to social policy at regional, national and international level.
worldwide solidarity: Naturefriends put in train intercultural projects and encounters and demand fair and respectful behaviour vis-à-vis all people, irrespective of their ethnicity, sex or religious beliefs.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


During this period, Seda Orhan Defranceschi and Christian Baumgartner have had contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy development and decision-making processes of the European institutions ( including meetings, sending position papers and lobbying letters):

Sustainable Development in general and regional development: EU Strategy for the Danube Region

Sustainable Tourism: EU Tourism Policy and initiatives

Climate Change: EU action for fighting climate change; EU climate and energy policies; tourism policies including support for sustainable transport

Energy: Exit from nuclear energy in Europe; support for renewable energies and energy savings and efficiency; environmental, social and health risks of shale gas and fracking

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 27
Брой на членуващите организации: 27
Членуващи организации (Брой членове) :
 • Naturefriends Austria (150 000 Членове)
 • Naturefriends Belgium-Flanders (3 900 Членове)
 • Union Francophone “Les Amis de la Nature (2 000 Членове)
 • Naturefriends Germany (85 000 Членове)
 • Naturefriends Finnland (2 000 Членове)
 • Naturefriends Danemark (100 Членове)
 • Naturefriends France (12 000 Членове)
 • Naturefriends Greece (750 Членове)
 • Naturefriends Italy (2 000 Членове)
 • Naturefriends Netherlands (30 000 Членове)
 • Naturefriends Romania (150 Членове)
 • Naturefriends Hungary (15 000 Членове)
 • Naturefriends Czech Republic (5 000 Членове)
 • Naturefriends Cyprus (250 Членове)
 • Young Naturefriends IYNF (22 Членове)
 • Naturefriends Togo (2 500 Членове)
 • Naturefriends Senegal (23 850 Членове)
 • Naturefriends Slovakia (3 000 Членове)
 • Naturefriends Switzerland (25 000 Членове)
 • Naturefriends Sweden (250 Членове)
 • Naturefriends Sudtirol (750 Членове)
 • Naturefriends Lihuania (250 Членове)
 • Naturefriends Portugal (250 Членове)
 • Naturefriends USA (1 200 Членове)
 • Naturefriends Cameroon (1 250 Членове)
 • Naturefriends Mali (1 000 Членове)
 • Naturefriends Burkina Faso (1 000 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

 • БУРКИНА ФАСО
 • ГАМБИЯ
 • СЕНЕГАЛ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТОГО
 • ШВЕЙЦАРИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Green10, EEB, VISIT - Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism,Danube Competence Centre (DCC, EARTH Network for Sustainable Tourism, TEN Network

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 895 255
от който публични средства: 652 746
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 365 735
- от национални източници: 150 330
- от регионални източници: 136 681
други източници: 242 509
- дарения: 5 129
- членски вноски: 237 380
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

We support the improvement of the current register with giving the names of individual lobbyists and providing precise and comparable financial information on lobbying.we believe that this register fails basic transparency standards and does not provide EU lobbying transparency. For a start, to provide real transparency, the register should be mandatory rather than voluntary .


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.