Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Naturefriends International

Идентификационен номер в Регистъра: 88140777010-24
Дата на регистрация: 25/10/2011 11:20:05

Информацията за този субект е била последно изменена на: 31/03/2015 13:11:22
Последната годишна актуализация е извършена на: 31/03/2015 13:11:22
Следваща актуализация най-късно до: 31/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Naturefriends International

NFI

non-profit association

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Diefenbachgasse, 36
A-1150 Vienna
АВСТРИЯ

(+43) 1 892 38 77

    Правно отговорно лице

Господин  Andrea Lichtenecker

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Seda Orhan (Defranceschi)

Head of Brussels Office

    Цели и задачи

NFI is an umbrella organisation of Naturefriends with 500’000 members in approximately 50member and/or partner organisations throughout the globe, the Naturefriends movement – which was founded in 1895 – is one of the largest non-governmental organisations (NGOs) worldwide. Our members are active in local groups and are represented in regional, national and federal associations.

Environmental protection and social justice are the causes espoused by the Naturefriends movement, which is global in character and democratic in structure. The focus of Naturefriends activities is on designing and implementing sustainability schemes for the environment and for the society at regional, national and international level. Naturefriends stand for

*tourism and leisure activities that are socially equitable and in tune with nature
*the protection, preservation and dynamic interpretation of our natural and cultural heritage
*the promotion of sustainable mobility as a contribution to climate protection

Naturefriends champion:

nature interpretation: Inspiring people to connect with and to preserve the natural environment and to introduce them to biodiversity have been major concerns of the Naturefriends movement from its very inception.
respectful sustainable tourism:Naturefriends advocate a socially, culturally and ecologically benign development of tourism.
climate protection:Naturefriends are actively engaged in environment and climate protection, organising pertinent campaigns and projects.
sustainable regional development: Naturefriends activities are designed to support regions in opting for sustainable tourism.
political commitment: Naturefriends are engaged in lobbying and educational activities as well as in intensive networking with a view to popularising issues relating to the environment, to the climate and to social policy at regional, national and international level.
worldwide solidarity: Naturefriends put in train intercultural projects and encounters and demand fair and respectful behaviour vis-à-vis all people, irrespective of their ethnicity, sex or religious beliefs.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

EU Tourism Policies
Biodiversity Protection-Natura 2000, EU Biodiversity Strategy
EU Strategy for the Alpine Region
EU Sustainable Development Strategy-EU 2020

Act for Nature Project
Wasser Wege


 

Не

Не

Не

Не

Не

During this period, Seda Orhan Defranceschi has had contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy development and decision-making processes of the European institutions ( including meetings, sending position papers and advocacy letters):

Sustainable Development in general and regional development: EU Strategy for the Danube Region, upcoming EU Strategy for the Alpine Region

Sustainable Tourism: EU Tourism Policy and initiatives

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външни отношения
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

0

Naturefriends Austria(150000),
Naturefriends Belgium-Flanders(3900),
Union Francophone “Les Amis de la Nature(2000),
Naturefriends Germany(85000),
Naturefriends Finnland(2000),
Naturefriends Danemark(100),
Naturefriends France(12000),
Naturefriends Greece(750),
Naturefriends Italy(2000),
Naturefriends Netherlands(30000),
Naturefriends Romania(150),
Naturefriends Hungary(15000),
Naturefriends Czech Republic(5000),
Naturefriends Cyprus(250),
Young Naturefriends IYNF(22),
Naturefriends Togo(2500),
Naturefriends Senegal(23850),
Naturefriends Slovakia(3000),
Naturefriends Switzerland(25000),
Naturefriends Sweden(250),
Naturefriends Sudtirol(750),
Naturefriends Lihuania(250),
Naturefriends Portugal(250),
Naturefriends USA(1200),
Naturefriends Cameroon(1250),
Naturefriends Mali(1000),
Naturefriends Burkina Faso(1000)

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КИПЪР
 • ЛИТВА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ
 • БУРКИНА ФАСО
 • ГАМБИЯ
 • СЕНЕГАЛ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТОГО
 • ШВЕЙЦАРИЯ

http://www.nfi.at//index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=13

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

828 978 €

571 678 €

 €

199 809 €

-

222 402 €

149 467 €

257 300 €

1 000 €

256 300 €

We support the improvement of the current register with giving the names of individual lobbyists and providing precise and comparable financial information on lobbying.we believe that this register fails basic transparency standards and does not provide EU lobbying transparency. For a start, to provide real transparency, the register should be mandatory rather than voluntary .

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.