Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

KBC Asset Management NV

Identifikationsnummer i registret: 87948608746-55
Registreringsdato: 10-05-12 14:09:41

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 14-04-14 09:26:36
Seneste årlige opdatering 14-04-14 09:26:36


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: KBC Asset Management NV
Forkortelse: KBC AM
Retlig form: naamloze vennootschap
Websted: http://www.kbcam.be

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Dirk Mampaey
Stilling: CEO & President of the Executive Committee

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Muyldermans Chris
Stilling: counsel Regulatory Affairs, corp.Publ.Pol KBC Group NV

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Havenlaan  2
1080 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+322) 4292944
Faxnummer: (+322) 4291820
Andre kontaktoplysninger: KBC AM has its registered head office in Brussels but also owns a managing entity (100%-owned) in Luxembourg (KBC Asset Management SA).

KBC AM has five affiliates in its second “home market”: CSOB Asset Management (Czech Republic, Slovakian Republic), K&H Asset Management (Hungary), TFI Asset Management (Poland), and NLB Asset Management (Slovenia).
These entities are active in the local markets in brokerage, research and fund management of local funds/mandates.
In the Asian Pacific region, KBC AM is involved in a joint venture with Union Bank of India: Union - KBC AM in Mumbai (India).

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: In June 2000 KBC Asset Management, was established as a separate company in accordance with the directives of the Belgian Banking Commission. This position alongside the banking and insurance activities of the group not only shows the independence of the asset management company, but also the strategic importance the group attaches to these activities. KBC Asset Management is a 55% daughter company of the KBC Holding. The other 45% is held by KBC Bank.

Over time, KBC Asset Management has substantially expanded its activities
• over different regions;
• over its investment products & services (to become the actual market leader in Belgium for both retail funds and institutional portfolios);
• on SRI (Socially Responsible Investments).
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan
  • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


internal markets

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Det indre marked
  • Økonomi og finans
  • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
BEAMA
EFAMA
GIPS
IFIA
ALFI
ICMA ( AMIC)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 100000  € og < 150000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.