Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society

Id-nummer i registret: 87766332439-53
Registreringsdag: 2009-10-02 16:16:05

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-04 16:33:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-04 16:33:21


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society
Förkortning: ESRC-BRASS
Associationsform (rättslig ställning): University Research Centre
Webbplats: http://www.brass.cf.ac.uk

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Ken Peattie
Befattning: Co-Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Evelyn nava-fischer
Befattning: Doctoral Researcher

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Park Place  55
CF10 3AT Cardiff
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2920876562
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: To foster a holistic and inter-disciplinary approach to the understanding of the interaction between businesses and their social and physical environments

* Agriculture
* Education
* Environment
* Food & Drink
* Health
* Manufacturing
* Research
* Trade
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 32
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


To contribute to the European and international debate in regulatory, economic (supply chains in a diversity of sectors) and social planning by bringing evidence-based research into the table. To understand and incorporate European and international perspectives into our interdisciplinary (regulatory, business and planning) research aims. To push forward a greener, safer and sustainable economy agenda from a more comprehensive bottom up approach that includes the implications for soft and hard regulation, social responsible enterprises and communities and risk transfer prevention.

The most recent range of studies on the social and physical environments of the enterprise include sectors such as:
-Regulation of the Supply chain
-Vulnerability in the supply chain and risks in extractive and services' industries.
-Environmental risk and social conflict.
-Disease, Biosecurity (H5N1, Swine Flu, BSE, Tuberculosis) and international trade.
-Gaps in the regulation of Nanotechnologies
-Food and Climate Change
-Fair trade, social enterprise and sustainable communities.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 60
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
BRASS works with a Network of Business sectors, umbrella organisations and research institutes (in particular in the supply chains of the Automotive, Electronics, Extractive Industries, as well as Food and Rural Industries) in Wales, UK, Italy and overseas countries such as China, India, Brazil, Mexico, Argentina, Ghana, Russia, Uganda, Nigeria, US and Australia. As examples, BRASS centre has published in partnership with UNEP and has become a technical evidenced reference towards pro-low carbon (CO2) policies for this Institution; it has engaged on research with emerging EU Trade partners on Animal Health, Biosecurity and Risk Transfer such as India and Mexico; it focuses on transparency of Mining Industries in Russia and Ghana; it works to develop a regulatory comparative framework on Technological Waste with Australia and researches for UK government agencies on regulatory gaps on EU Nanotechnologies, etc. This enables not only a progressive international basis but also flexibility for diversification and specialisation based on EU-law, -business patterns and -participative territorial planning.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2011 - 04/2012
Total budget: 3 820 000
därav offentlig finansiering: 3 820 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 3 820 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.