Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society

Id-nummer i registret: 87766332439-53
Registreringsdag: 02/10/2009 16:16:05

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 01/10/2014 20:42:19
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 01/10/2014 20:42:19

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society

ESRC-BRASS

University Research Centre

    Val av sektion

IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Akademiska institutioner

    Adressuppgifter

Park Place, 55
CF10 3AT Cardiff
STORBRITANNIEN

(+44) 2920876562

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Ken Peattie

Co-Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Evelyn nava-fischer

Doctoral Researcher

    Mål och uppdrag

To foster a holistic and inter-disciplinary approach to the understanding of the interaction between businesses and their social and physical environments

* Agriculture
* Education
* Environment
* Food & Drink
* Health
* Manufacturing
* Research
* Trade

 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

To contribute to the European and international debate in regulatory, economic (supply chains in a diversity of sectors) and social planning by bringing evidence-based research into the table. To understand and incorporate European and international perspectives into our interdisciplinary (regulatory, business and planning) research aims. To push forward a greener, safer and sustainable economy agenda from a more comprehensive bottom up approach that includes the implications for soft and hard regulation, social responsible enterprises and communities and risk transfer prevention.

The most recent range of studies on the social and physical environments of the enterprise include sectors such as:
-Regulation of the Supply chain
-Vulnerability in the supply chain and risks in extractive and services' industries.
-Environmental risk and social conflict.
-Disease, Biosecurity (H5N1, Swine Flu, BSE, Tuberculosis) and international trade.
-Gaps in the regulation of Nanotechnologies
-Food and Climate Change
-Fair trade, social enterprise and sustainable communities.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

32

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

60

 • STORBRITANNIEN

BRASS works with a Network of Business sectors, umbrella organisations and research institutes (in particular in the supply chains of the Automotive, Electronics, Extractive Industries, as well as Food and Rural Industries) in Wales, UK, Italy and overseas countries such as China, India, Brazil, Mexico, Argentina, Ghana, Russia, Uganda, Nigeria, US and Australia. As examples, BRASS centre has published in partnership with UNEP and has become a technical evidenced reference towards pro-low carbon (CO2) policies for this Institution; it has engaged on research with emerging EU Trade partners on Animal Health, Biosecurity and Risk Transfer such as India and Mexico; it focuses on transparency of Mining Industries in Russia and Ghana; it works to develop a regulatory comparative framework on Technological Waste with Australia and researches for UK government agencies on regulatory gaps on EU Nanotechnologies, etc. This enables not only a progressive international basis but also flexibility for diversification and specialisation based on EU-law, -business patterns and -participative territorial planning.

    Ekonomiska uppgifter

04/2011  -  04/2012

3 820 000 €

3 820 000 €

 €

 €

3 820 000 €

 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.