Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society

Identifikacijska številka v Registru: 87766332439-53
Datum registracije: 2.10.09 16:16:05

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 4.10.13 16:33:21
Datum zadnje letne spremembe: 4.10.13 16:33:21


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society
Kratica: ESRC-BRASS
Pravni status: University Research Centre
Spletna stran: http://www.brass.cf.ac.uk

Oddelki

Oddelek: IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
natančneje: Akademske ustanove

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Ken Peattie
Položaj: Co-Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Evelyn nava-fischer
Položaj: Doctoral Researcher

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Park Place  55
CF10 3AT Cardiff
ZDRUŽENO KRALJESTVO
Telefon: (+44) 2920876562
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: To foster a holistic and inter-disciplinary approach to the understanding of the interaction between businesses and their social and physical environments

* Agriculture
* Education
* Environment
* Food & Drink
* Health
* Manufacturing
* Research
* Trade
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 32
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


To contribute to the European and international debate in regulatory, economic (supply chains in a diversity of sectors) and social planning by bringing evidence-based research into the table. To understand and incorporate European and international perspectives into our interdisciplinary (regulatory, business and planning) research aims. To push forward a greener, safer and sustainable economy agenda from a more comprehensive bottom up approach that includes the implications for soft and hard regulation, social responsible enterprises and communities and risk transfer prevention.

The most recent range of studies on the social and physical environments of the enterprise include sectors such as:
-Regulation of the Supply chain
-Vulnerability in the supply chain and risks in extractive and services' industries.
-Environmental risk and social conflict.
-Disease, Biosecurity (H5N1, Swine Flu, BSE, Tuberculosis) and international trade.
-Gaps in the regulation of Nanotechnologies
-Food and Climate Change
-Fair trade, social enterprise and sustainable communities.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranje zadeve
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 60
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
BRASS works with a Network of Business sectors, umbrella organisations and research institutes (in particular in the supply chains of the Automotive, Electronics, Extractive Industries, as well as Food and Rural Industries) in Wales, UK, Italy and overseas countries such as China, India, Brazil, Mexico, Argentina, Ghana, Russia, Uganda, Nigeria, US and Australia. As examples, BRASS centre has published in partnership with UNEP and has become a technical evidenced reference towards pro-low carbon (CO2) policies for this Institution; it has engaged on research with emerging EU Trade partners on Animal Health, Biosecurity and Risk Transfer such as India and Mexico; it focuses on transparency of Mining Industries in Russia and Ghana; it works to develop a regulatory comparative framework on Technological Waste with Australia and researches for UK government agencies on regulatory gaps on EU Nanotechnologies, etc. This enables not only a progressive international basis but also flexibility for diversification and specialisation based on EU-law, -business patterns and -participative territorial planning.

Finančni podatki

Finančno leto: 04/2011 - 04/2012
Skupni proračun: 3.820.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 3.820.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 3.820.000
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.