Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society

Identifikačné číslo v Registri: 87766332439-53
Dátum registrácie: 2.10.2009 16:16:05

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.10.2014 20:42:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.10.2014 20:42:19


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society
Skratka: ESRC-BRASS
Právna forma: University Research Centre
Internetová stránka: http://www.brass.cf.ac.uk

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Ken Peattie
Funkcia: Co-Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Evelyn nava-fischer
Funkcia: Doctoral Researcher

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Park Place  55
CF10 3AT Cardiff
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2920876562
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To foster a holistic and inter-disciplinary approach to the understanding of the interaction between businesses and their social and physical environments

* Agriculture
* Education
* Environment
* Food & Drink
* Health
* Manufacturing
* Research
* Trade
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 32
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


To contribute to the European and international debate in regulatory, economic (supply chains in a diversity of sectors) and social planning by bringing evidence-based research into the table. To understand and incorporate European and international perspectives into our interdisciplinary (regulatory, business and planning) research aims. To push forward a greener, safer and sustainable economy agenda from a more comprehensive bottom up approach that includes the implications for soft and hard regulation, social responsible enterprises and communities and risk transfer prevention.

The most recent range of studies on the social and physical environments of the enterprise include sectors such as:
-Regulation of the Supply chain
-Vulnerability in the supply chain and risks in extractive and services' industries.
-Environmental risk and social conflict.
-Disease, Biosecurity (H5N1, Swine Flu, BSE, Tuberculosis) and international trade.
-Gaps in the regulation of Nanotechnologies
-Food and Climate Change
-Fair trade, social enterprise and sustainable communities.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Šport
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 60
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BRASS works with a Network of Business sectors, umbrella organisations and research institutes (in particular in the supply chains of the Automotive, Electronics, Extractive Industries, as well as Food and Rural Industries) in Wales, UK, Italy and overseas countries such as China, India, Brazil, Mexico, Argentina, Ghana, Russia, Uganda, Nigeria, US and Australia. As examples, BRASS centre has published in partnership with UNEP and has become a technical evidenced reference towards pro-low carbon (CO2) policies for this Institution; it has engaged on research with emerging EU Trade partners on Animal Health, Biosecurity and Risk Transfer such as India and Mexico; it focuses on transparency of Mining Industries in Russia and Ghana; it works to develop a regulatory comparative framework on Technological Waste with Australia and researches for UK government agencies on regulatory gaps on EU Nanotechnologies, etc. This enables not only a progressive international basis but also flexibility for diversification and specialisation based on EU-law, -business patterns and -participative territorial planning.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2011 - 04/2012
Celkový rozpočet: 3 820 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 3 820 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 3 820 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.