Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society

Tunnusnumber registris: 87766332439-53
Registreerimise kuupäev: 2.10.09 16:16:05

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 4.10.13 16:33:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 4.10.13 16:33:21


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society
Akronüüm: ESRC-BRASS
Õiguslik vorm: University Research Centre
Veebisait: http://www.brass.cf.ac.uk

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Akadeemilised asutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ken Peattie
Ametikoht: Co-Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Evelyn nava-fischer
Ametikoht: Doctoral Researcher

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 55 Park Place 
CF10 3AT Cardiff
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2920876562
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To foster a holistic and inter-disciplinary approach to the understanding of the interaction between businesses and their social and physical environments

* Agriculture
* Education
* Environment
* Food & Drink
* Health
* Manufacturing
* Research
* Trade
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 32
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


To contribute to the European and international debate in regulatory, economic (supply chains in a diversity of sectors) and social planning by bringing evidence-based research into the table. To understand and incorporate European and international perspectives into our interdisciplinary (regulatory, business and planning) research aims. To push forward a greener, safer and sustainable economy agenda from a more comprehensive bottom up approach that includes the implications for soft and hard regulation, social responsible enterprises and communities and risk transfer prevention.

The most recent range of studies on the social and physical environments of the enterprise include sectors such as:
-Regulation of the Supply chain
-Vulnerability in the supply chain and risks in extractive and services' industries.
-Environmental risk and social conflict.
-Disease, Biosecurity (H5N1, Swine Flu, BSE, Tuberculosis) and international trade.
-Gaps in the regulation of Nanotechnologies
-Food and Climate Change
-Fair trade, social enterprise and sustainable communities.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Sport
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 60
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
BRASS works with a Network of Business sectors, umbrella organisations and research institutes (in particular in the supply chains of the Automotive, Electronics, Extractive Industries, as well as Food and Rural Industries) in Wales, UK, Italy and overseas countries such as China, India, Brazil, Mexico, Argentina, Ghana, Russia, Uganda, Nigeria, US and Australia. As examples, BRASS centre has published in partnership with UNEP and has become a technical evidenced reference towards pro-low carbon (CO2) policies for this Institution; it has engaged on research with emerging EU Trade partners on Animal Health, Biosecurity and Risk Transfer such as India and Mexico; it focuses on transparency of Mining Industries in Russia and Ghana; it works to develop a regulatory comparative framework on Technological Waste with Australia and researches for UK government agencies on regulatory gaps on EU Nanotechnologies, etc. This enables not only a progressive international basis but also flexibility for diversification and specialisation based on EU-law, -business patterns and -participative territorial planning.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2011 - 04/2012
Üldeelarve: 3 820 000
millest avalik rahastamine: 3 820 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 3 820 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.