Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 87750953963-10
Data Reġistrazzjoni: 30/07/2010 11:26:00

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/07/2014 14:44:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/07/2014 14:44:25


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism
Akronimu: NECSTouR
Statut legali: ASBL
Websajt: http://www.necstour.eu

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali (fuq livell sotto-nazzjonali)

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Paolo Bongini
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Cristina Núñez
Kariga: Coordinatrice

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 62 rue du Trône 
Kaxxa Postali: 10
Bruxelles 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32274) 18752
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: NETWORK OF EUROPEAN REGION FOR A COMPETITIVE AND SUSTAINABLE TOURISM
Permanent Secretariat
62 rue du Trône -1050 BRUXELLES - BELGIUM
Tel: 0032-(0)2 741 87 52 Fax : 0032-(0)2 733 25 36
@ : info@necstour.eu

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: - BACKGROUND

Following the “Agenda for a Sustainable and Competitive European Tourism” (COM (2007) 0621 – 19-10-2007) the Regions of Tuscany, Catalunya and Provence – Alpes - Côte d’Azur decided to set-up a regional network to improve the competitiveness and sustainability of tourism in Europe. Together with other European regions and public and private stakeholders they elaborated a Memorandum of Understanding, engaging them in a joint effort towards the realisation of the European agenda. In July 2009, NECSTouR, Network of European tourism Region for a competitive and sustainable tourism was officially created under the Belgium status of non profit organisation (asbl).

NECSTouR is a network driven by Regions. They represent the most strategic institutional level for programming, orienting and sustaining tourism development processes on three fundamental levels: member states, Regions and destinations. In this respect, Regions:
- Are able to steer national governments towards policies which both promote sustainable Development of tourism and encourage competitiveness of the European offer;
- Play a fundamental role in local development programming. In many countries state laws devolve self governing powers to the regions or the prerogative to issue legislation in the field of tourism. All Regions play a central role concerning programming, distribution and management of structural funds;
- Play a crucial role in regulating, programming and supporting local authorities.

Beside Regions, public and private organisation operating in the field of tourism at regional, national, European or international level can play an active part in NECSTouR. They bring in expertise and knowledge, they can represent user needs and contribute to policy developments, they can find partners and new operating markets for their business and services, and they can study the tourism sector and identify trends.

Objectives

- To develop and strengthen a framework for the coordination of national and regional development and research programmes in the field of sustainable tourism.
- To share and promote various forms of coordination of project activities already underway at regional level which can be made more efficient by an exchange of information and the implementation of joint activities.
- To become the main interlocutor of the EU to shape the new tourism policy in the framework of the Lisbon treaty.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


na

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IL-ĠERMANJA
 • Il-GREĊJA
 • IL-LUSSEMBURGU
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • L-AWSTRIJA
 • L-ITALJA
 • L-IŻVEZJA
 • L-OLANDA
 • MALTA
 • SPANJA

 • L-ALBANIJA
 • L-IŻVIZZERA
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 85,233
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 30,934
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 13,431
- minn sors nazzjonali: 0
- minn sors infranazzjonali: 17,503
minn sorsi oħrajn: 54,299
- donazzjonijiet: 0
- miżati tal-membri: 54,299
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.