Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

World Horizons

Αριθμός μητρώου: 87745127959-65
ημερομηνία της εγγραφής: 6/2/2012 11:07:40 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 17/1/2014 1:32:52 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 17/1/2014 1:32:52 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: World Horizons
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: UK Registered Charity No.513524
Δικτυακός τόπος: http://www.worldhorizons.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Carol Townsend
Θέση: Company Secretary

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Ian Jeal
Θέση: Team Leader

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 0 Centre for the Nations North Dock
SA15 2LF Lllanelli
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+44) 1554750005
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Horizons Strasbourg
24 rue de la Montée
67380 Lingolsheim
France

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: World Horizons is an inter-denominational Christian charity working in partnership with the global church. Our short and long term teams work mainly with young people, in areas including training, cross-cultural exchange, sustainable development and business initiatives, to see individual lives and communities transformed.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Ian JEAL 10/2/2014 7/2/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Sustainable Development and corporate social responsibility
Social Cohesion
International financial and economic crisis and the EU's role
Active participatory citizenship
International development

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Εκπαίδευση
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 500
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 • ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Evangelical Alliance
Global Connections
Christian Camping International

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 535.325
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 535.325
- δωρεές: 340.374
- συνδρομές μελών:
Training : 50.058
Camps and Conferences : 99.956
Expeditions : 23.941
Accommodation : 12.950
Other : 8.046
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.