Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Central Europe Energy Partners

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 87738563745-94
Data Reġistrazzjoni: 16/06/2010 17:05:30

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/05/2014 09:41:09
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/05/2014 09:41:09


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Central Europe Energy Partners
Akronimu: CEEP
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.ceep.be

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Janusz Luks
Kariga: Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Marta Mazur
Kariga: Executive Assistant

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 123-133 rue Froissart 
Bruksela 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 28807297
Numru tal-faks: (+32) 28807077
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: CEEP is an international non - profit association incorporated in Brussels. Its primary mission is to support integration of the Central Europe Energy Sector within the framework of common EU energy and energy security policy. CEEP members are energy sector companies, as well as universities and other research institutions from Central Europe.

The over-riding goal is to combine the capabilities and experience, and enhance co-operation between energy sector companies and research organizations in the region of Central Europe. The purpose of this is to identify and advocate common problems and their solutions, strengthen the region’s energy security and facilitate successful implementation of the EU energy and energy security policy.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Janusz LUKS 09/07/2014 07/07/2015
Bogdan JANICKI 09/07/2014 07/07/2015
Marcin Bodio 09/07/2014 07/07/2015
Jakub Przyborowicz 09/07/2014 07/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


CEEP jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli sektora energii z Europy Centralnej, a także wiodących uczelni i politechnik . Jej głównym celem jest działanie na rzecz integracji sektora energii w ramach polityki energetycznej, w tym polityki bezpieczeństwa UE.

CEEP aktywnie działa poprzez przygotowywanie stosownaych ekspertyz, rekomendacji, opracowań technologicznych i technicznych.

CEEP chce być podmiotem aktywnym w procesie konsultacji i tworzenia prawa unijnego w zakresie szeroko rozumianego sektora energii.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.