Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Central Europe Energy Partners

Αριθμός μητρώου: 87738563745-94
ημερομηνία της εγγραφής: 16/6/2010 5:05:30 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 20/5/2014 9:41:09 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 20/5/2014 9:41:09 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Central Europe Energy Partners
Ακρωνύμιο: CEEP
Νομικό καθεστώς: AISBL
Δικτυακός τόπος: http://www.ceep.be

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Janusz Luks
Θέση: Chief Executive Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Marta Mazur
Θέση: Executive Assistant

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 123-133 rue Froissart 
1040 Bruksela
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 28807297
Αριθμός φαξ: (+32) 28807077
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: CEEP is an international non - profit association incorporated in Brussels. Its primary mission is to support integration of the Central Europe Energy Sector within the framework of common EU energy and energy security policy. CEEP members are energy sector companies, as well as universities and other research institutions from Central Europe.

The over-riding goal is to combine the capabilities and experience, and enhance co-operation between energy sector companies and research organizations in the region of Central Europe. The purpose of this is to identify and advocate common problems and their solutions, strengthen the region’s energy security and facilitate successful implementation of the EU energy and energy security policy.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Janusz LUKS 9/7/2014 7/7/2015
Bogdan JANICKI 9/7/2014 7/7/2015
Marcin Bodio 9/7/2014 7/7/2015
Jakub Przyborowicz 9/7/2014 7/7/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


CEEP jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli sektora energii z Europy Centralnej, a także wiodących uczelni i politechnik . Jej głównym celem jest działanie na rzecz integracji sektora energii w ramach polityki energetycznej, w tym polityki bezpieczeństwa UE.

CEEP aktywnie działa poprzez przygotowywanie stosownaych ekspertyz, rekomendacji, opracowań technologicznych i technicznych.

CEEP chce być podmiotem aktywnym w procesie konsultacji i tworzenia prawa unijnego w zakresie szeroko rozumianego sektora energii.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.