Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

European Federation of the Plywood Industry

Identifikační číslo v rejstříku: 87728187953-84
Datum registrace: 3.2.12 9:34:47

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.1.14 9:33:47
Datum poslední roční aktualizace je 7.1.14 9:33:47


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: European Federation of the Plywood Industry
Zkratka: FEIC
Právní forma VZW
Internetové stránky: http://www.europlywood.org/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Frederik Lauwaert
Funkce: Secretary general

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Frederik Lauwaert
Funkce: secretary general

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Montoyer  20
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 25562584
Číslo faxu: (+32) 22870875
Další kontaktní údaje: The objective of the Federation is to deal with all questions with which the European plywood industries are confronted, especially to:

a) assure a good and constructive relationship between its members.
b) collect and provide economical, technical or social documentation which are of interest to the sector
c) support and assist professional institutions and organisations in so far as they are carrying out scientific, technical and economic research of general interest to the plywood industries
d) strive for the settling of difficulties which might rise between members of the Federation and to reconcile the parties
e) defend the common interests of its members before international bodies and, if necessary, before jurisdiction and national authorities.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The objective of the Federation is to deal with all questions with which the European plywood industries are confronted, especially to:

a) assure a good and constructive relationship between its members.
b) collect and provide economical, technical or social documentation which are of interest to the sector
c) support and assist professional institutions and organisations in so far as they are carrying out scientific, technical and economic research of general interest to the plywood industries
d) strive for the settling of difficulties which might rise between members of the Federation and to reconcile the parties
e) defend the common interests of its members before international bodies and, if necessary, before jurisdiction and national authorities.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Industrial policy
environment
climate change
trade

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Obchod
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 01/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.