Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

MBDA

Identifikačné číslo v Registri: 87688971079-66
Dátum registrácie: 06/02/2009 11:14:26

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 16:27:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/01/2015 12:33:15
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/01/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

MBDA

SAS

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Avenue Réaumur, 1
92358 Le Plessis-Robinson
FRANCÚZSKO

(+33) 171541000

Rond-Point Schuman, 11
1040 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 22567587

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Antoine Bouvier

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Didier Gondallier de Tugny

EU and NATO Affairs Advisor

    Ciele a poslanie

MBDA is a global European leader in defence and security systems

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Defence Task Force, Internal Market, CSDP, Industrial Policy, Pooling & Sharing, REACH, Horizon 2020, Multi-annual Financial Framework, IPR


 

Group of Personalities on CSDP related research

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1  

1

0,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Didier GONDALLIER de TUGNY 20/12/2014 18/12/2015

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), Friends of Europe, Kangaroo Group, Europe & Défense

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

0 €

European Commission

135 000 €

European Commission / FP7

MBDA Brussels Office represents interests vis-à-vis EU and NATO. This registration only concerns EU-related lobbying activities. In order to avoid double registration, the amount of estimated costs includes fees paid by the MBDA Brussels Office to Brussels-based associations and networks which are not registered in the Transparency Register.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.