Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

MBDA

Identifikačné číslo v Registri: 87688971079-66
Dátum registrácie: 6.2.2009 11:14:26

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.2.2014 11:27:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.2.2014 11:27:52


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: MBDA
Skratka:
Právna forma: SAS
Internetová stránka: http://www.mbda-systems.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Antoine Bouvier
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Didier Gondallier de Tugny
Funkcia: EU and NATO Affairs Advisor

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Réaumur  1
92358 Le Plessis-Robinson
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 171541000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: MBDA Brussels Office
Rond-Point Schuman 11
1040 Brussels
Headed by Didier Gondallier de Tugny, EU and NATO Affairs Advisor

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: MBDA is a global European leader in defence and security systems
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Security research, internal market, industrial policy, CSDP

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), SDA, Kangaroo Group

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

MBDA Brussels Office represents interests vis-à-vis EU and NATO. This registration only concerns EU-related lobbying activities

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.