Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

MBDA

Αριθμός μητρώου: 87688971079-66
ημερομηνία της εγγραφής: 06/02/2009 11:14:26

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 16:27:52
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 29/01/2015 12:33:15
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 29/01/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

MBDA

SAS

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue Réaumur, 1
92358 Le Plessis-Robinson
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 171541000

Rond-Point Schuman, 11
1040 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 22567587

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Antoine Bouvier

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Didier Gondallier de Tugny

EU and NATO Affairs Advisor

    Στόχοι και αποστολή

MBDA is a global European leader in defence and security systems

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Defence Task Force, Internal Market, CSDP, Industrial Policy, Pooling & Sharing, REACH, Horizon 2020, Multi-annual Financial Framework, IPR


 

Group of Personalities on CSDP related research

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1  

1

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Didier GONDALLIER de TUGNY 20/12/2014 18/12/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός

    Μέλη

Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), Friends of Europe, Kangaroo Group, Europe & Défense

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 50.000 € και < 99.999 €

0 €

European Commission

135.000 €

European Commission / FP7

MBDA Brussels Office represents interests vis-à-vis EU and NATO. This registration only concerns EU-related lobbying activities. In order to avoid double registration, the amount of estimated costs includes fees paid by the MBDA Brussels Office to Brussels-based associations and networks which are not registered in the Transparency Register.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.