Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Lake Isle M&A Incorporated

Tunnistenumero rekisterissä: 87637846272-89
Rekisteröintipäivä: 22.7.2011 14:25:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.7.2014 17:42:07
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.7.2014 17:42:07


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Lake Isle M&A Incorporated
Lyhenne: LIMA
Organisaation oikeudellinen muoto: Privately owned company
Internet-osoite: http://www.innisfreema.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Arthur Crozier
Tehtävä organisaatiossa: Chairman

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Michael Payne
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Madison Avenue  501
NY 10022 New York
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1212) 7505833
Faksinumero: (+1212) 7505799
Muita yhteystietoja: London office:

York House
74-82 Queen Victoria Street
London
EC4N 4SJ
United Kingdom

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Lake Isle M&A Incorporated (London) and its parent company Innisfree M&A Incorporated (New York) provide clients with sound tactical and strategic advice and results-oriented implementation in proxy solicitations, tender and exchange offers, mergers, rights offerings, restructurings and other corporate actions--friendly or contested, domestic or cross-border. In addition, the company provides consulting services on strategic management issues, such as corporate governance, executive compensation and investor relations. With an experienced professional staff in New York, London, and Pittsburgh, Innisfree M&A Incorporated and Lake Isle have represented hundreds of companies throughout the world.
Organisaation valvomat edut ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


None

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Sisämarkkinat
  • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
International Bar Association
International Corporate Governance Network
UK Investor Relations Society
National Investor Relations Institute

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 03/2014
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
  • Confidential

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.