Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 8763303252-70
Dátum registrácie: 29.7.2008 9:47:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.7.2014 10:10:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.7.2014 10:10:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.
Skratka: VDIK
Právna forma: Eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.vdik.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Dr. Thomas Almeroth
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Dr. Thomas Almeroth
Funkcia: Geschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Kirdorfer Str. 21  21
61350 Bad Homburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+06172) 98750
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Repräsentanz Berlin
Rheinbabenallee 43 a
14199 Berlin (Schmargendorf)
Deutschland

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Dem im Jahre 1952 gegründeten Verband obliegt es, die allgemeinen ideellen und gewerblichen Interessen der deutschen Vertretungen der internationalen Kraftfahrzeugindustrie zu fördern und zu schützen. Heute zählen 33 deutsche Generalvertretungen und Europazentralen und damit fast die gesamte, in Deutschland vertretene internationalen Automobilindustrie zu den Mitgliedern des VDIK.

Der Verband vertritt die Interessen der internationalen Kraftfahrzeughersteller gegenüber Gesetzgeber, Regierung, Behörden, Institutionen und Organisationen und unterbreitet ihnen Vorschläge und Stellungnahmen.

Der VDIK fördert und pflegt den Austausch wirtschaftlicher, rechtlicher und technischer Informationen zwischen den Mitgliedern und unterstützt sie in allen einschlägigen Angelegenheiten mit grundsätzlicher Bedeutung für die Automobilbranche auf vielfältige Weise.

Vor dem Hintergrund eines verstärkten europäischen Dialogs finden auf Initiative des VDIK seit vielen Jahren ein reger Informationsaustausch und eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Kfz-Importeursverbänden nahezu aller europäischen Staaten statt.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 0
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Verkehrspolitik
Umweltpolitik
Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik
Finanzpolitik

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Mitgliedschaften in

- Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur
- Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)
- Deutsche Verkehrswacht (DVW)
- Deutsches Institut für Normung (DIN)

Gesellschafter der

- DAT Deutschland GmbH
- VDIK Service- und Beratungs-GmbH

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.