Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

United Technologies Corporation

Identifikačné číslo v Registri: 87564644126-75
Dátum registrácie: 6.9.2010 16:26:51

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.8.2014 11:58:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.8.2014 11:58:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: United Technologies Corporation
Skratka: UTC
Právna forma: Corporation
Internetová stránka: http://www.utc.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Louis Chênevert
Funkcia: Chairman & CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Thomas Reynaert
Funkcia: President Government Affairs Europe

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Financial Plaza  1
CT 06101 Hartford
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1) 860 728 7000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: United Technologies International Operations (UTIO) Europe
Avenue des Arts 58 Kunstlaan
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 739 4900

Contact: Mr. Thomas REYNAERT, President, UTIO Europe

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: United Technologies Corporation provides a broad range of high-technology products and services for the aerospace and commercial building industries worldwide.

UTC’s commercial businesses are Otis elevators and escalators and UTC Climate, Controls & Security, a leading provider of heating, ventilation, air conditioning, fire and security systems, building automation and controls.

UTC’s aerospace businesses are Sikorsky aircraft, Pratt & Whitney aircraft engines and UTC Aerospace Systems aerospace and defense products.

UTC also operates a central research organization that pursues technologies for improving the performance, energy efficiency and cost of UTC products and processes.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4,5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Thomas REYNAERT 1.10.2014 29.9.2015
Jonna Maaria BYSKATA 17.9.2014 15.9.2015
Darcy NICOLLE 1.10.2014 29.9.2015
Rudy PRIEM 1.10.2014 29.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


UTC's primary interests include but are not limited to aviation, energy, environment, climate change, innovation, R&D, security.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
UTC is a member of a number of associations including but not limited to: AmCham EU, European Aviation Club, European Policy Centre, EPEE, EuroACE, Friends of Europe, Security & Defence Agenda, TPN, TechAmerica Europe, The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Association membership fees and payment to third parties are not included to avoid double counting. Estimation of costs with regard to UTC's direct interest representation is based on an estimated portion of the salary cost of those UTC employees who are involved in direct interest representation to the EU institutions.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.