Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

United Technologies Corporation

Identifikačné číslo v Registri: 87564644126-75
Dátum registrácie: 06/09/2010 16:26:51

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 31/03/2015 10:47:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 31/03/2015 10:47:37
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 31/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

United Technologies Corporation

UTC

Corporation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

1 Financial Plaza
CT 06101 Hartford
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1) 860 728 7000

Avenue des Arts 58
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 027394900

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Thomas Reynaert

President United Technologies International Operations Europe

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Thomas Reynaert

President United Technologies International Operations Europe

    Ciele a poslanie

A global leader in the aerospace and commercial building industries, United Technologies provides products that set the standard for performance, reliability and energy efficiency.
Our aerospace businesses include Pratt & Whitney aircraft engines, UTC Aerospace Systems products and services, and Sikorsky helicopters.
UTC is the world’s largest provider of building technologies. Our commercial businesses include Otis elevators and escalators; Carrier heating, air-conditioning and refrigeration systems; and fire and security solutions from brands such as Kidde and Chubb.
The company also operates a central research organization that pursues technologies for improving the performance, energy efficiency and cost of UTC products and processes.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU public procurement directive, REACH, HFC policy, Emissions Trading Scheme, Eco design, Energy efficiency in buildings


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

UTC's primary interests include but are not limited to aviation, energy, environment, climate change, innovation, R&D, security.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4  

4

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Rudy PRIEM 01/10/2014 29/09/2015
Thomas REYNAERT 01/10/2014 29/09/2015
Jonna Maaria BYSKATA 17/09/2014 15/09/2015
Darcy NICOLLE 01/10/2014 29/09/2015

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

UTC is a member of a number of associations including but not limited to: AmCham EU, European Aviation Club, Centre for European Policy Studies, EPEE, EuroACE, Friends of Europe, TPN, The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Association membership fees and payment to third parties are not included to avoid double counting. Estimation of costs with regard to UTC's direct interest representation is based on an estimated portion of the salary cost of those UTC employees who are involved in direct interest representation to the EU institutions.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.