Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

EU Issue Tracker

Tunnistenumero rekisterissä: 87449387205-03
Rekisteröintipäivä: 19.11.2011 21:31:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.11.2013 11:13:47
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.11.2013 11:13:47


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: EU Issue Tracker
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited-liability company: Shungham Information sprl
Internet-osoite: http://www.euissuetracker.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Michel Ehrlich
Tehtävä organisaatiossa: Publisher

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Geraint Edwards
Tehtävä organisaatiossa: Head of Policy

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Archimède  25
1000 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 747 0048
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: EU Issue Tracker is wholly owned by Shungham Information SPRL, registered at the same address.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: EU Issue Tracker monitors EU policy and provides corresponding information services to national, regional, and local governments; other public bodies; private companies; industry associations; NGOs; and academic institutes.

EU Issue Tracker does not represent interests nor seek to exert influence on EU policy nor on any of the Institutions of the EU - neither for its own purposes nor on behalf of any client.

EU Issue Tracker also does not collect specific information for any specific client. EU Issue Tracker is a subscription-based information service with a large and diverse number of customers, each of whom has access to the same set of information.

NB: with regard to "Level of interests represented": EU Issue Tracker does not represent interests; the levels shown below indicate the level of activities of EU Issue Tracker's customers.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 8
Lisätietoja NOTE:

Our entry in the Transparency Register shows as 8 the number of persons engaged in activities falling under the scope of the Register in order to comply with technical Register requirements.

However, it should be noted that EU Issue Tracker employees attend public meetings in the European Parliament exclusively for the purposes of following the proceedings. No EU Issue Tracker employee engages in influencing or attempting to influence the proceedings or any other aspect our outcome of the work of the European Parliament, or of any other EU Institution.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Dario Annoscia 6.9.2013 4.9.2014
Lorenzo Torti 6.9.2013 4.9.2014
Eirini Papadopoulou 6.9.2013 4.9.2014
Nadia Antoniou 6.9.2013 4.9.2014
Paula Lázaro 6.9.2013 4.9.2014
Geraint Edwards 6.9.2013 4.9.2014
Kestutis Balvocius 6.9.2013 4.9.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU Issue Tracker monitors EU initiatives in a broad range of policy areas including but not limited to:
- Consumer
- Energy
- Environment
- Food & Drink
- Transport
- Internal Market
- Financial Services
- ICT & Internet

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 400 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

NOTE:

The figure given for estimated costs related to representing interests to EU institutions is provided in order to comply with the technical requirements of the Transparency Register and is calculated according to guidelines provided by the Register.

However, EU Issue Tracker does not represent any interests – neither our own (we have none) nor those of any other party.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.