Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

DYNAMO INTERNATIONAL

Αριθμός μητρώου: 87282918583-53
ημερομηνία της εγγραφής: 01/05/2012 00:07:30

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 07/04/2015 14:19:02
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 07/04/2015 14:19:02
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 07/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

DYNAMO INTERNATIONAL

Association sans but lucratif (asbl)

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue de l'étoile, 22
1180 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+0032) 02 378 44 22

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Edwin De Boevé

Directeur

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Edwin de Boevé

Directeur

    Στόχοι και αποστολή

La priorité de Dynamo International est la défense des populations les plus exclues, (celles en situation de rue) et de leurs droits.

Dans ce sens, l’association, par le biais de la mise en réseau internationale de plateformes composées de travailleurs sociaux de rue (associations, ONG, … au niveau local et national), entend renforcer les capacités de ces travailleurs de terrain et des associations pour assurer un accompagnement social et éducatif, une aide et une protection à toute personne en situation de grande pauvreté et d’exclusion dans les rues de par le monde.

Dynamo international a pour objet social la coopération au développement sur des thématiques comme les droits des enfants en lien avec ceux de la rue, l’éducation, le travail social de rue, le développement communautaire, la prévention de l’exclusion sociale et l’insertion sociale et professionnelle de personnes trop souvent stigmatisées.

La mission de Dynamo International vise quatre objectifs spécifiques :

- Accroître l’efficience et la qualité des pratiques de terrain des travailleurs sociaux de rue par le biais de la formation, l’échange de pratiques et la réalisation d’outils pédagogiques à travers une politique de formation propre au réseau international des travailleurs sociaux de rue, coordonné par Dynamo International;

- Permettre une mobilisation internationale afin de construire des réponses structurelles et
durables face aux problématiques vécues par les publics rencontrés dans les rues ;

- Relayer les constats et analyses des acteurs de terrain auprès des instances nationales, européennes et internationales afin d’aborder les problématiques rencontrées sur le terrain ;

- Assurer un plaidoyer auprès des instances politiques et administratives en faveur de l’insertion sociale des populations les plus exclues.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- Jeunesse - Erasmus +
- Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
- Stratégie 2020
- Droits de l'enfant (Justice, coopération, convention des droits de l'enfant et protocole additionnel)

- Mise en œuvre d'une campagne de protection sociale
- Strenghting, Exchange, Advocacy and training for outreach youth workers (Projet Erasmus +)


 

Όχι

Conférence des OING

Όχι

Όχι

Όχι

Dynamo International a bénéficié du budget « Progress » de la Commission Européenne pour le développement de son « Réseau International des Travailleurs Sociaux de Rue ». Grâce à ce budget , Dynamo International a pu notamment approfondir son rôle de coordination du Réseau, réaliser plus de rencontres internationales et plus d’échanges de bonnes pratiques.

Les objectifs stratégiques du Programme de travail pour Dynamo International étaient les suivants:

- Consolider et améliorer, au niveau européen, la coordination, le fonctionnement, les échanges de pratiques et le travail de réflexion au sein du Réseau international des travailleurs de rue ;

- Renforcer et créer de nouvelles synergies entre les travailleurs sociaux de rue et les autres acteurs concernés par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

- Augmenter le nombre de membres européens du Réseau international des travailleurs de rue;

- Construire, avec le public concerné (jeunes, enfants, adultes exclus), des réponses structurelles et durables face aux problématiques vécues par les publics en situation de rue ;

- Assurer le suivi et l’exploitation, au niveau européen et national, des recommandations produites lors du Forum des travailleurs sociaux de rue d’octobre 2010 à Bruxelles;

- Augmenter l’efficacité et l’efficience du travail de rue en Europe;

- Retraduire les problèmes vécus individuellement par les populations les plus exclues en questions publiques à mettre aux agendas politiques européens et nationaux


Au jour d'aujourd'hui, DI poursuit ses activités dans ce sens.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 8  

8

8

En 2015, l’équipe permanente compte, avec l’équipe de direction, deux équipes :

→ une équipe « Réseau » (composée de 4 personnes qui, avec l’équipe de direction, assure la coordination du Réseau international des travailleurs sociaux de rue ;

→ une équipe « Mobilité », en place depuis 2010, composée de 4 personnes qui soutiennent les jeunes en Belgique dans leur projet de réaliser un séjour à l’étranger dans le cadre de programmes européens de jeunesse ou autres, en accompagnant en particulier les jeunes défavorisés.

En outre, Dynamo International accueille régulièrement des stagiaires de différents pays ainsi qu’une personne réalisant un service volontaire européen pour une période de 9 mois.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία
 • Νεολαία
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

    Μέλη

60

http://travailderue.org/fr/info/miembros/plateformes/

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 • ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 • ΑΪΤΗ
 • ΑΛΒΑΝΙΑ
 • ΑΛΓΕΡΙΑ
 • ΒΙΕΤΝΑΜ
 • ΒΟΛΙΒΙΑ
 • ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 • ΓΚΑΜΠΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΚΑΝΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΚΟΛΟΜΒΙΑ
 • ΚΟΝΓΚΟ
 • ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
 • ΜΑΛΙ
 • ΜΑΡΟΚΟ
 • ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
 • ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
 • ΜΕΞΙΚΟ
 • ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
 • ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
 • ΝΕΠΑΛ
 • ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
 • ΠΕΡΟΥ
 • ΣΕΝΕΓΑΛΗ
 • ΤΟΓΚΟ
 • ΤΥΝΗΣΙΑ
 • ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Membre effective de:

- Social Platform of Europena NGOs
- European Anti-Poverty Network (EAPN)
- CRIN - Child Rights Information Network)
- Défense des Enfants International (D.E.I) Belgique
- Réseau Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté
- CNCD
- ACODEV
- Donorinfo
- Tombolist
-Statut Participatif pour les OING avec le Conseil de l’Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

1.152.971 €

1.019.555 €

 €

598.673 €

DG Emploi et Affaires Sociales

402.676 €

18.206 €

133.416 €

14.354 €

216 €

24.876 €

271 €

17.313 €

66.976 €

9.410 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.