Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Oxfam solidarité

Tunnusnumber registris: 87235709003-67
Registreerimise kuupäev: 18.06.12 14:02:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.06.14 9:58:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.06.14 9:58:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Oxfam solidarité
Akronüüm:
Õiguslik vorm: ONG
Veebisait:

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: leïla bodeux
Ametikoht: policy officer essential services

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Leïla bodeux
Ametikoht: policy officer essential services

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 60 rue des quatre-vents 
1080 molenbeek
BELGIA
Telefoninumber: (+02) 501 67 00
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Oxfam-Solidarité est une ONG belge de coopération au développement et d’aide humanitaire qui œuvre à la mise en place de réponses durables à la pauvreté, l’injustice et l’exclusion dans le monde.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 80
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Participation in several trade public consultation

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 80
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 912 700
millest avalik rahastamine: 730 160
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 730 160
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 182 540
- annetused:
- liikmemaksud: 182 540
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.