Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Oxfam solidarité

Identifikační číslo v rejstříku: 87235709003-67
Datum registrace: 18.6.12 14:02:14

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 19.6.14 9:58:05
Datum poslední roční aktualizace je 19.6.14 9:58:05


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Oxfam solidarité
Zkratka:
Právní forma ONG
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  leïla bodeux
Funkce: policy officer essential services

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Leïla bodeux
Funkce: policy officer essential services

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue des quatre-vents  60
1080 molenbeek
BELGIE
Telefon: (+02) 501 67 00
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Oxfam-Solidarité est une ONG belge de coopération au développement et d’aide humanitaire qui œuvre à la mise en place de réponses durables à la pauvreté, l’injustice et l’exclusion dans le monde.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 80
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Participation in several trade public consultation

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 80
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 912 700
z toho veřejné financování: 730 160
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 730 160
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 182 540
- dary:
- členské příspěvky: 182 540
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.