Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Oxfam solidarité

Identifikační číslo v rejstříku: 87235709003-67
Datum registrace: 18/06/2012 14:02:14

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/06/2014 09:58:05
Datum poslední roční aktualizace je: 19/06/2014 09:58:05

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Oxfam solidarité

ONG

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

rue des quatre-vents, 60
1080 molenbeek
BELGIE

(+02) 501 67 00

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

paní  leïla bodeux

policy officer essential services

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Leïla bodeux

policy officer essential services

    Cíle a úkoly

Oxfam-Solidarité est une ONG belge de coopération au développement et d’aide humanitaire qui œuvre à la mise en place de réponses durables à la pauvreté, l’injustice et l’exclusion dans le monde.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti

Participation in several trade public consultation

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

80

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

80

 • BELGIE
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

912 700 €

730 160 €

 €

 €

730 160 €

 €

182 540 €

 €

182 540 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.