Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Nederlandse Publieke Omroep

Identifikační číslo v rejstříku: 870503037-12
Datum registrace: 24.6.08 10:56:24

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.6.14 14:22:07
Datum poslední roční aktualizace je 3.6.14 14:22:07


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Nederlandse Publieke Omroep
Zkratka: NPO
Právní forma stichting
Internetové stránky: http://www.npo.nl

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Henk Hagoort
Funkce: Voorzitter Raad van Bestuur

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Louis Heinsman
Funkce: Adviseur Internationale Betrekkingen

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Bart de Graaffweg  2
Poštovní přihrádka: 26444
1202 JJ Hilversum
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31-35) 6772148
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: lid van de European Broadcasting Union (EBU)

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: koepelorganisatie van de landelijke publieke omroep in Nederland
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


onderhouden van relevante contacten met leden van het Europees Parlement en hun medewerkers; met de Europese Commissie, medewerkers en kabinetsleden; met de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese instellingen.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Ochrana spotřebitele
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Broadcasting Union
Federatie Auteursrechtbelangen

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.