Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Federacion de Aridos - FdA

Numărul de identificare din Registru: 86984114195-68
Data înscrierii: 17.09.2010 15:34:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.08.2013 10:25:58
Data ultimei actualizări anuale: 22.08.2013 10:25:58


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Federacion de Aridos - FdA
Acronim: FdA
Statut juridic: Federation
Site internet: http://www.aridos.info

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Alte organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Cesar Luaces Frades
Funcţie: General Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Cesar Luaces Frades
Funcţie: General Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Travesia de Tellez  4
28007 Madrid
SPANIA
Numărul de telefon: (+34) 915522526
Număr de fax: (+34) 914339155
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Defend and represent the interests of the aggregates industry in Spain.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare: 1

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


-

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Energie
  • Mediu
  • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Our federation is an active member of UEPG, European Aggregates Producers Association.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 01/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.