Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Federacion de Aridos - FdA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 86984114195-68
Data rejestracji: 10-09-17 15:34:09

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-18 10:39:50
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-18 10:39:50


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Federacion de Aridos - FdA
Nazwa skrócona: FdA
Status prawny: Federation
Strona internetowa: http://www.aridos.info

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Inne podobne organizacje

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Cesar Luaces Frades
Pełniona funkcja: General Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Cesar Luaces Frades
Pełniona funkcja: General Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Plaza de las Cortes  5, 7ª plan
28014 Madrid
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 915522526
Numer faksu: (+34) 914339155
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Defend and represent the interests of the aggregates industry in Spain.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające: 1

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


-

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • energia
  • środowisko
  • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Our federation is an active member of UEPG, European Aggregates Producers Association.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 01/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
César Luaces Frades