Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Federacion de Aridos - FdA

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 86984114195-68
Data rejestracji: 17/09/2010 15:34:09

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 27/02/2015 11:28:19
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 27/02/2015 11:28:19
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Federacion de Aridos - FdA

FdA

Federation

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Inne organizacje

    Dane kontaktowe

Plaza de las Cortes, 5, 7ª plan
28014 Madrid
HISZPANIA

(+34) 915522526

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Cesar Luaces Frades

General Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Cesar Luaces Frades

General Director

    Cele i zakres obowiązków

Defend and represent the interests of the aggregates industry in Spain.

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Raw materials


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 2  

2

1

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • energia
  • podatki
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • środowisko
  • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Our federation is an active member of UEPG, European Aggregates Producers Association.

    Dane finansowe:

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
César Luaces Frades