Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Federacion de Aridos - FdA

Tunnistenumero rekisterissä: 86984114195-68
Rekisteröintipäivä: 17.9.2010 15:34:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.9.2014 10:39:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.9.2014 10:39:50


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Federacion de Aridos - FdA
Lyhenne: FdA
Organisaation oikeudellinen muoto: Federation
Internet-osoite: http://www.aridos.info

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Cesar Luaces Frades
Tehtävä organisaatiossa: General Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Cesar Luaces Frades
Tehtävä organisaatiossa: General Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Plaza de las Cortes  5, 7ª plan
28014 Madrid
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 915522526
Faksinumero: (+34) 914339155
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Defend and represent the interests of the aggregates industry in Spain.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja 1

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


-

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Liikenne
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Our federation is an active member of UEPG, European Aggregates Producers Association.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 01/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
César Luaces Frades