Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Federacion de Aridos - FdA

Identifikationsnummer i registret: 86984114195-68
Registreringsdato: 17-09-10 15:34:09

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 18-09-14 10:39:50
Seneste årlige opdatering 18-09-14 10:39:50


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Federacion de Aridos - FdA
Forkortelse: FdA
Retlig form: Federation
Websted: http://www.aridos.info

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Andre lignende foreninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Cesar Luaces Frades
Stilling: General Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Cesar Luaces Frades
Stilling: General Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Plaza de las Cortes  5, 7ª plan
28014 Madrid
SPANIEN
Telefonnr.: (+34) 915522526
Faxnummer: (+34) 914339155
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Defend and represent the interests of the aggregates industry in Spain.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger: 1

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


-

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Energi
  • Miljø
  • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Our federation is an active member of UEPG, European Aggregates Producers Association.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 01/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
César Luaces Frades