Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

LA CHAINE DE L'ESPOIR

Identifikacijska številka v Registru: 86799015561-32
Datum registracije: 29.3.11 16:18:20

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 4.3.14 17:25:01
Datum zadnje letne spremembe: 4.3.14 17:25:01


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: LA CHAINE DE L'ESPOIR
Kratica: CDE
Pravni status: Association loi 1901 - France
Spletna stran: http://www.chainedelespoir.org

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Eric CHEYSSON
Položaj: Président

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Jean-Roch SERRA
Položaj: Directeur général

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: DIDOT CS 11417 Paris CEDEX 14 96
75993 Paris
FRANCIJA
Telefon: (+33) 144126666
Telefaks: (+33) 144126667
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: 1. Réunir tous les moyens et les compétences pour :
- soigner en France ou à l’étranger des enfants qui ne peuvent l’être faute des moyens techniques, financiers, et des connaissances spécialisées dans leur pays d’origine ;
- assurer la formation du personnel médical local dans les domaines de spécialité répondant aux différentes pathologies de l’enfant
- Intervenir en urgence: mettre son expertise et ses réseaux au service des enfants victimes de catastrophes humanitaires : envoi d’équipes médicales et chirurgicales, de médicaments, de matériel…
- procéder à des transferts de technologie médicale, à des apports d ‘équipements et de matériels consommables dans les pays où les structures hospitalières sanitaires sont insuffisantes
- favoriser le développement des structures hospitalières spécialisées adaptées aux besoins locaux
- assurer ou aider à l’éducation et la bonne santé des enfants, notamment par des actions de parrainage.


2. Engager toutes actions propres à recueillir des fonds permettant de financer des actions en rapport avec son but et toutes autres actions visant à :
- soulager, par tous les moyens les enfants en détresse ;
- participer à la défense des Droits de l’Enfant.

L’Association pourra exercer toute autre activité destinée à soulager la détresse humaine.

3. La Chaîne de l'Espoir intervient dans les situations d'urgence pour mettre en place des actions d'aide humanitaire.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- donner de la visibilité aux projets par rapport aux institutions éuropéennes

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Humanitarna pomoč
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Razvoj
 • Vseevropska omrežja

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 112
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • FRANCIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Adhérent de La Voix de l'Enfant (Fédération d'associations françaises)

Membre du Comité de la Charte (Comité de la Charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public)

Membre du réseau IDEAS France

Membre de Groupement France Générosités

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 16.580.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 1.222.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 1.222.000
- iz regionalnega/lokalnega vira: 0
pri čemer so drugi viri: 15.358.000
- donacije: 11.177.000
- prispevki članov:
fonds privés : 2.232.000
autres produits : 852.000
report ressources affectées non utilisées : 1.003.000
reprise provisions : 94.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.